ინფორმაცია

ფილოსოფია

ფილოსოფია

საზოგადოების სიბრძნის მოყვარე და ცხოვრების წესით მოაზროვნე ნაწილის მეცნიერება. ანტიკური, შუა საუკუნეების და თანამედროვე ეპოქის ფილოსოფია.

საიტი: http://www.qwelly.com/
ადგილი: მეცნიერება
წევრები: 221
უკანასკნელი აქტიურობა: გუშინ

რას ვაკეთებთ აქ...

დაწერე შენი ან სხვისი ფილოსოფია.

ახალი პოსტი

შეკითხვები დააკომენტარეთ.

ფორუმი

სულის შესახებ (წიგნი მეორე)

ავტორი ლაშა, გუშინ. 0 გამოხმაურება

არისტოტელე - სულის შესახებწიგნი IIთავი 1      ამრიგად, ჩვენ განვიხილეთ წინაპრებისაგან მოღწეული შეხედულებები სულის შესახებ. ახლა კვლავ დასაწყისს დავუბრუნდეთ და შევეცადოთ დავადგინოთ, თუ რა არის სული და როგორია მისი უზოგადესი განსაზღვრება. ჩვენ საგნების არსს ვაკუთვნებთ რომელიმე ერთ გვარს, რაც ერთის მხრივ, არის მატერია და რაც არ წარმოადგენს რომელიმე კონკრეტულ საგანს. მეორეს მხრივ, ესაა ფორმა და სახე, რომლის მიხედვით ვამბობთ, რომ „ ეს არის ეს საგანი “ და მესამე, ესაა მათგან შედგენილი რაიმე. მატერია არის შესაძლებლობა, ფორმა კი განხორციელება (ენტელექია), რაც ორი მნიშვნელობით იხმარება. მისი პირველი მნიშვნელობაა ცოდნა, მეორე მნიშვნელობა კი - განჭვრეტა. ვფიქრობ, რომ არსს, პირველ ყოვლისა, ვუწოდებთ სხეულებს, მათ შორის ბუნებრივ საგნებს, რადგან ისინი არიან ყველა დანარჩენის საწყისები. ბუნებრივი საგნებიდან ზოგს გააჩნია სიცოცხლე, ზოგს კი არა. სიცოცხლეს კი ჩვენ ვუწოდებთ საგნის კვების, ზრდისა და მოსპობის თვისებას თვით საგნის მიერ. მაშასადამე, ბუნებრვი სხეული, რომელიც ეზიარება სიცოცხლეს, არის არსი, ოღონდ შედგენილი. რადგან სხეულს აქვს ეს თვისებები და თანაც სიცოცხლის მატარებელია, ამიტომ სული არ არის სხეული. სხეული არ არის საფუძველი საგნისა, ის საფუძველია, მხოლოდ როგორც მატერია. ამიტომ აუცილებელია, რომ ბუნებრივი სხეულის საფუძველი იყოს სული, როგორც ფორმა, რომელსაც სიცოცხლე შესაძლებლობის სახით აქვს. არსი კი საგნის განხორციელებაა. კონკრეტული საგნის განხორციელებას ორი მნიშვნელობა აქვს: პირველი მნიშვნელობით ის არის ცოდნა, მეორე მნიშვნელობით კი განჭვრეტა. ცხადია, რომ სული არის განხრციელება ცოდნის სახით, რაც სულს ახასიათებს როგორც ძილში, ისე სიფხიზლეში. სიფხიზლე ჰგავს განჭვრეტას, ძილი კი ჰგავს ქონებას მოქმედების გარეშე. წარმოშობის თვალსაზრისით სხეულში პირველი არის ცოდნა. ამრიგად, სული არის პირველი განხორციელება ფიზიკური სხეულისა, რომელსაც სიცოცხლის უნარი აქვს. ასეთ სხეულს კი ორგანოები უნდა ჰქონდეს. ორგანოები უნდა იყოს მცენარეების ნაწილები, ოღონდ ძალიან მარტივი, მაგალითად, ფოთოლი, რომელიც ნაყოფის ქერქს იცავს, ქერქი კი იცავს ნაყოფს. ფესვები პირის ანალოგიურია, რადგან ორივე საკვებს ეზიდება. საჭიროა…გაგრძელება

ტეგები: ფილოსოფია, სრულქმნა, სული, არისტოტელე, ანტიკური

სულის შესახებ (წიგნი პირველი)

ავტორი ლაშა, შაბათს. 0 გამოხმაურება

არისტოტელე - სულის შესახებწიგნი Iთავი 1      ცოდნას ჩვენ ყველაზე უფრო მშვენიერ და პატივსაცემ მოვლენად ვთვლით, რადგან მისი ერთი სახეობა მეორეზე უკეთესია ან სიზუსტით, ანდა იმიტომ, რომ ეხება ყველაზე უკეთესს და საკვირველ საგნებს. ამ ორი გარემოების გამო გონივრული იქნება, თუ გამოკვლევას სულის შესახებ პირველ ადგილზე დავაყენებთ. ვფიქრობ, რომ ამას დიდი მნიშვნელობა აქვს ყოველგვარი ჭეშმარიტების წვდომისათვის, განსაკუთრებით ბუნების მოვლენების შემეცნებისათვის. სული ხომ ცოცხალ არსებათა ერთგვარი საწყისია. ამიტომ შევეცადოთ განვჭვრიტოთ და შევიცნოთ მისი ბუნება და არსი, შემდეგ კი მისი შემთხვევითი თვისებები. ვფიქრობ, რომ ზოგი ამ თვისებათაგან საკუთრივ სულისთვისაა დამახასაიათებელი, ზოგი კი სულის მეშვეობით ცოცხალ არსებებშიც გვხვდება. მაგრამ ამის შესახებ რაიმე გარკვეული ცოდნის მიღება ყველაზე ძნელია. ის, რასაც ჩვენ ვიკვლევთ, არის საერთო მრავალი განსხვავებული მოვლენისათვის. მე ვგულისხმობ მოვლენათა არსისა და რაობის კვლევას. უფრო მეტად სავარაუდოა, რომ უნდა არსებობდეს რაღაც ერთი მეთოდი ყოველივე იმის შესახებ, რის არსის შეცნობაც ჩვენ გვსურს. ასევე უნდა არსებობდეს ერთი მტკიცება შემთხვევითი თვისებების შესახებ. სწორედ ეს მეთოდია საკვლევი. მაგრამ თუ არ არსებობს მოვლენათა არსის კვლვის ერთი მეთოდი, მაშინ კიდევ უფრო გაძნელდებოდა კვლევა, რადგან საჭირო გახდებოდა ყოველი ცალკეული შემთხვევისათვის დამოუკიდებელი მეთოდის მონახვა, მაგრამ მაშინაც კი, როდესაც მიკვლეულია ის, იქნება ეს მტკიცება, დაყოფა, თუ სხვა რამ, მაშინაც იქმნება მრავალი დაბრკოლება და ეჭვი იმის შესახებ, თუ საიდან დავიწყოთ კვლევა, რადგან სხვადასხვა მოვლენებს სხვადასხვა საწყისები აქვთ, მაგალითად, რიცხვებსა და სიბრტყეებს.      პირველ ყოვლისა, საჭიროა იმის განხილვა, თუ სული მოვლენათა რომელ გვარეობას განეკუთვნება და რას წარმოადგენს ის. მე ვგულისხმობ შემდეგს: რომელ კატეგორიას ეკუთვნის ის? არის ის სუბსტანციის, თვისების, რაოდენობის, თუ სხვა რომელიმე ზემოთქმული კატეგორიის კუთვნილება.      შემდეგ, ეკუთვნის ის შესაძლებლობას, თუ სინამდვილეს? მათ შორის მცირე განსხვავება როდია. საკვლევია აგრეთვე კითხვა იმის შესახებ, აქვს თუ არა სულს ნაწილები? აგრეთვე ყველა სული…გაგრძელება

ტეგები: ანტიკური, Qwelly, სული, არისტოტელე, ფილოსოფია

პოლიტიკოსი (გაგრძელება)

ავტორი Kakha, ოქტომბერი 9, 2018. 0 გამოხმაურება

პლატონი - პოლიტიკოსიდასაწყისი →უცხოელი ამის შემდეგ, ჩავთვალოთ, რომ ტანსაცმლის [280b] ქსოვის ხელოვნება, რომელსაც ასე ვუწოდეთ, ვინმემ შეიძლება მიიჩნიოს საკმარისად კარგად განმარტებულად, თუ ვერ მიხვდა, რომ ის ჯერ მკაფიოდ არაა გამიჯნული მასთან ახლოს მდგომ [ხელოვნებათაგან], რომლებთანაც თანამშრომლობს კიდეც, თუმცა ბევრი სხვა მონათესავე ხელოვნებისაგან გამოყოფილია.უმცროსი სოკრატე თქვი, რომელი მონათესავე [ხელოვნებისგან].უცხოელი როგორც ჩანს, ჩამორჩი ნათქვამს. მგონი, კვლავ დასასრულიდან დასაწყისისკენ უნდა წავიდეთ. თუ ხვდები, რას გულისხმობს ნათესაობა, ჩვენ ეს-ესაა გადასაფარებლის შექმნა ორად გავყავით, იმის მიხედვით ტანზე შემოსახვევია თუ ძირს დასაფენი.უმცროსი სოკრატე ვხვდები. [280c]უცხოელი ასევე თავი დავანებეთ ყველაფერს, რაც სელისა და ჩალიჩის და, როგორც ადრე ვუწოდეთ, [სხვა] მცენარეული ძაფებით კეთდება. შემდეგ გამოვყავით აგრეთვე თელვის ხელოვნება და შედუღებითა და ნაკერებით შეერთება, რომელთაგან ყველაზე მნიშვნელოვანი მეწაღეობაა.უმცროსი სოკრატე ნამდვილად ასეა.უცხოელი შემდეგ გავმიჯნეთ ყველანაირი გადასაფარებლის კეთების ხელოვნება, იქნება ეს ტყავის დამზადება თუ გადახურვა, რაც მშენებლობის, დურგლობის და ნებისმიერი სისველისგან [280d] დაცვის ხელოვნებაში გამოიყენება; ასევე გამოვყავით ქურდებისა და ყაჩაღების საწინააღმდეგო საგნებისა და შემოსარაგავის დამზადების ხელოვნება, რაც დამცავების კეთებასა და კარების გამაგრებას [გულისხმობს] და მჭედლობის ხელოვნების ნაწილია. შემდეგ გამოვაცალკევეთ შეიარაღების ხელოვნება, რაც თავდაცვის საშუალებების დამზადების დიდი და მრავალფეროვანი ხელოვნების ნაწილია. [280e] თავიდანვე ყველაფრისგან გამოვყავით შხამსაწინააღმდეგო წამლებთან დაკავშირებული მაგიის ხელოვნება და დავტოვეთ, როგორც საჭიროდ ჩავთვალეთ, ხელოვნება, რომელსაც ვიკვლევთ, რომელიც გულისხმობს შალის დამზადებას, გვიცავს სიცივისგან და რომელსაც ეწოდება ქსოვის ხელოვნება.უმცროსი სოკრატე როგორც ჩანს, ასეა.უცხოელი მაგრამ, ბიჭუნავ, ის, რაც ითქვა, ჯერ კიდევ არაა დასასრული. ჩანს, რომ ის, ვინც დასაწყისში ტანსაცმლის დამზადების…გაგრძელება

ტეგები: Qwelly, ფილოსოფია, დიალოგები, პლატონი

პოლიტიკოსი

ავტორი Kakha, სექტემბერი 16, 2018. 0 გამოხმაურება

პლატონი - პოლიტიკოსისოკრატე, თეოდოროსი, უცხოელი, უმცროსი სოკრატესოკრატეუზომოდ მადლობელი ვარ შენი, თეოდოროს, თეეტეტოსისა და ამ უცხოელის გაცნობისთვის.თეოდოროსისოკრატე, მალე სამმაგად მადლობელი იქნები, მას შემდეგ, რაც ისინი პოლიტიკოსსა და ფილოსოფოსზე იმსჯელებენ შენთან ერთად.სოკრატეკარგი, ძვირფასო თეოდოროს, მაგრამ ნუთუ ვიტყვით, რომ ეს თვლისა და გეომეტრიის საუკეთესო [ოსტატისგან] მოვისმინეთ? [257b]თეოდოროსირას გულისხმობ, სოკრატე?სოკრატე[იმას], რომ ეს ადამიანები [სოფისტი, პოლიტიკოსი და ფილოსოფოსი] ერთნაირად შეაფასე, არადა ღირსებით გაცილებით უფრო შორს დგანან ერთმანეთისგან, ვიდრე თქვენი ხელოვნების [ანუ მათემატიკის] ანალოგიის კანონით[94] გამოდის.თეოდოროსისოკრატე, ჩვენ ღმერთ ამონს[95] ვფიცავ, მართალი ხარ, რომ არ დაივიწყე და დათვლისას ჩემ მიერ დაშვებულ შეცდომაზე მიმანიშნე. ამის გამო შენზე შურს სხვა დროს ვიძიებ: შენ კი, უცხოელო, ნუ დაიზარებ ჩვენთვის სიკეთის ქმნას, ამოირჩიე ან პოლიტიკოსი [257c] ან ფილოსოფოსი და თანმიმდევრულად გვიამბე [მათზე].უცხოელიეს უნდა გაკეთდეს, თეოდოროს, რახან ერთხელ მოვკიდეთ ხელი, არ უნდა მოვეშვათ, სანამ ბოლომდე არ მივიყვანთ. მაგრამ რა ვუყოთ ამ თეეტეტოსს?თეოდოროსირას [გულისხმობ]?უცხოელიშევასვენოთ და მისი ადგილი მისი გიმნაზიის მეგობარს[96], სოკრატეს დავუთმოთ?თუ რას გვირჩევ?თეოდოროსიისე მოვიქცეთ, როგორც თქვი. ახალგაზრდებს უფრო უადვილდებათ ნებისმიერი სახის შრომა, თუ შეისვენებენ ხოლმე. [257d]სოკრატედა თან, უცხოელო, მეჩვენება, რომ ორივე რაღაცნაირად მენათესავება; როგორც თქვენ ამბობთ, ერთი სახით მგავს, ხოლო მეორეს [258a] იგივე სახელი აქვს, რაც მე და მიმართვის ერთი და იგივე [ფორმა] სიახლოვეს ბადებს. მონათესავენი მუდამ უნდა გამოვიცნოთ საუბრისას. თეეტეტოსს გუშინ თავად ვესაუბრე[97] და ახლაც მოვისმინე მისი პასუხები, სოკრატეს კი საერთოდ არ ვიცნობ, საჭიროა მისი ნახვაც. ჯერ შენ გიპასუხოს, შემდეგ კი – მე.უცხოელიასე იყოს. სოკრატე, გესმის სოკრატესი?უმცროსი სოკრატედიახ.უცხოელიეთანხმები, რასაც ის ამბობს?უმცროსი სოკრატერა თქმა უნდა. [258b]უცხოელირაკი, როგორც ჩანს, შენ არაფერი გაქვს საწინააღმდეგო, მე რაღა უნდა [მქონდეს], მაგრამ სოფისტის შემდეგ, ვფიქრობ, პოლიტიკოსი უნდა…გაგრძელება

ტეგები: Qwelly, ფილოსოფია, პლატონი, სოკრატე, დიალოგები

ორი თეორია

ავტორი Kakha, აგვ. 31, 2018. 0 გამოხმაურება

პლატონი, ნადიმი თავი IX      ეროსი მიწიერი აფროდიტესი მართლაც რომ მიწიერია და აღვირახსნილი. სწორედ ეს ეროსი მეფობს ბიწიერ კაცთა შორის, რომელნიც განურჩევლად ეტრფიან როგორც დიაცებს, ისე ყრმებსაც, ხოლო ვისაც ეტრფიან, მასში სხეული უფრო ხიბლავთ მისი, ვიდრე სული. თავისი სიყვარულის საგანს ისინი ყველაზე უფრო თავქარიან არსებათა შორის ირჩევენ და, თუ ვნება დაიცხრეს, ნაკლებად დაგიდევენ, კანონიერის გზით მიაღწიეს ამას თუ არა. ამიტომაა ყველაფერს რომ კისრულობენ ისინი და ნაკლებად არჩევენ კარგსა და ავს. რადგან ეს სიყვარული მიწიერი აფროდიტესგან მომდინარეობს, რომელიც მეორე ქალღმერთზე უმრწემესია და ამასთან ორი საწყისის – მდედრობითის და მამრობითის ნაშიერი. მეორე ეროსი კი ციური აფროდიტესგან წარმოსდგება, რომელსაც მდედრობით საწყისთან არაფერი აქვს საერთო და მხოლოდ მამრობითისგან იღებს დასაბამს, თანაც მიწიერ ქალღმერთზე უფროსია და ურცხვობაც უცხოა მისთვის. სწორედ ამიტომ მამრობით სქესს – თავისი ბუნებით და ინტელექტით უფრო ძლიერ სქესს ეტრფიან ამ სიყვარულით შთაგონებულნი. და თვითონ მამათმავლობის[1] მიხედვით ძნელი როდია მათი გარჩევა, რომელთა სიყვარულს სწორედ ციური ეროსი წარმართავს: ისინი უასაკო ბალღებს კი არ ეტრფიან, არამედ უკვე გონებრივი სიმწიფის ასაკში შესულ, ახლად წვერულვაშაშლილ ჭაბუკებს. მათ რომ უმიჯნურდებიან, ისინი, ჩემის აზრით, მზად არიან სამუდამოდ თავიანთ სათაყვანებელ არსებათა გვერდით დარჩნენ და მათი სიხარული და მწუხარება გაიზიარონ. ისინი არ ისარგებლებენ ჭაბუკის მიამიტობით, არ აცდუნებენ მას და მერე შერცხვენილს არ დააგდებენ, რათა მყისვე სხვას მიაშურონ. და უნდა არსებობდეს კანონი, რომელიც აკრძალავდა უასაკო ბალღტა სიყვარულს, რათა წყალში გადაყრილი არ აღმოჩნდეს ამდენი გულმოდგინება კაცთა: რადგან ძნელია თქვა, ბოლოსდაბოლოს სად მიიყვანს ყრმას მისი სულიერი თუ ფიზიკური ზრდა – სათნოებასთან თუ ბიწთან? ყველა კეთილშობილი კაცი, რა თქმა უნდა, ნებაყოფლობით ემორჩილება ამ დაუწერელ კანონს, მაგრამ საჭიროა მიწიერი ეროსის მიმდევართაც ავუკრძალოთ მისი შელახვა, ისევე როგორც, შეძლებისამებრ, სიძვის დიაცთა სიყვარულს ვუკრძალავთ მათ. სწორედ ამ „მიწიერმა“ მიჯნურებმა ამოსვარეს ლაფში სიყვარული და ისე ამოსვარეს, რომ ზოგიერთი…გაგრძელება

ტეგები: ფილოსოფოსები, ნადიმი, პლატონი, მსჯელობა, თეორიები

ციური და მიწიერი

ავტორი Kakha, აგვ. 25, 2018. 0 გამოხმაურება

პლატონი, ნადიმი თავი VIII      – ასეთი სიტყვა წარმოსთქვა ფედროსმაო, – ჰყვებოდა არისტოდემოსი. ფედროსის შემდეგ სხვებმაც ილაპარაკეს თურმე, მაგრამ მათი სიტყვები არისტოდემოსს კარგად აღარ ახსოვდა. ამიტომ დუმილით აუარა მათ გვერდი და პირდაპირ პავსანიას სიტყვაზე გადავიდა. აი, ეს სიტყვაც:      – მე არ მომწონს, ფედროს, თვითონ საკითხის აგრე დასმა. გამოდის რომ ჩვენგან მხოლოდ ქებას მოითხოვ ეროსისას და სხვას არაფერს. ეგ ურიგო როდი იქნებოდა, ერთი ეროსი რომ არსებობდეს მხოლოდ. მაგრამ რაკი ეროსი ერთზე მეტია, ჯერაჯობებდა გაგვერკვია, რომელი მათგანი უნდა აქოს კაცმა. მე შევეცდები ერთგვარად გამოვასწორო ეგ ნაკლი: ჯერ ვიტყვი, რომელი ეროსია ქების ღირსი და მხოლოდ შემდეგ შევაქებ მას ღირსებისამებრ.      ყველამ ვიცით, რომ არ არსებობს აფროდიტე[1] ეროსის გარეშე. აფროდიტე რომ ერთი იყოს, ერთი იქნებოდა ეროსიც; მაგრამ რაკი აფროდიტე ორია, ეროსიც ორი უნდა იყო უთუოდ. და განა ორ აფროდიტეს არ ვიცნობთ მართლაც? ერთი უფროსია, უდედოდ შობილი ურანოსის მიერ, მიტომაც ციურს[2] ვუწოდებთ მას; მეორე – უმცროსი, ზევსისა და დიონეს ასული. აქედან მისი სახელი – მიწიერი[3]. ამიტომ ბუნებრივი იქნებოდა ამ ორი ქალღმერთის თანამდგომი ორივე ეროსისთვისაც იგივე სახელები გვეწოდებინა – ციური და მიწიერი. ყველა ღმერთი, რა თქმა უნდა, თაყვანისცემის ღირსია, მაგრამ ურიგო არ იქნებოდა თვითეული მათგანის არსი გაგვერკვია თავდაპირველად. ყოველი საქმე აგრეა: თავისთავად ის არც ლამაზია და არც უმსგავსი. ყველაფერი, რას ჩვენ ვაკეთებთ ახლა – ვსვამთ, ვმღერით, ვსაუბრობთ, ლამაზია არა თავისთავად, არამედ თავის გამოვლენაში: ყველაფერი ეს ლამაზია მაშინ, თუ ისე კეთდება, როგორც წესი და რიგია[4], წინააღმდეგ შემთხვევაში – უმსგავსი. იგივე შეიძლება ითქვას ეროსის მიმართაც: ყველა ეროსი როდია ლამაზი და ღირსი ხოტბისა, არამედ მხოლოდ ის, რომელიც ლამაზი სიყვარულისთვის აღგვაგზნებს.თარგმნა და კომენტარები დაურთო ბაჩანა ბრეგვაძემ…გაგრძელება

ტეგები: ფილოსოფოსები, ნადიმი, ფილოსოფია, პლატონი, დიალოგები

კომენტარების დაფა

ლაშა: იანვარი 27, 2013||8:53pm

ცნობისმოყვარეობას :) 

სოფიო: იანვარი 27, 2013||9:18pm

shemecnebaa da sibrzne 

Kakha: თებერვალი 28, 2013||1:23pm

არ ღებულობ, ის ხო კარს გიმტვრევს რა :D:D:D

ლაშა: თებერვალი 28, 2013||4:52pm

აი, რა ცუდია ლათინური შრიფტით წერა.. :) 

კახა, იქნებ ვგებულობ ეწერა გიორგის და არა ვღებულობ... :D

Kakha: მარტი 7, 2013||2:21pm

შენც მაგარი ხარ, ანუ რა წერია "მე არ ვგებულობ"?

რაც დავწერე ის არის სწორი და ჩეკიც დამეთანხმება :D:D

მერი მაღლაკელიძე: ნოემბერი 1, 2013||11:49am

მარადისობა...ვინ გებულობს მას?

ლაშა: ნოემბერი 1, 2013||12:05pm

მერი ის ვინც შეურთდება მარადისობას :) 

ლაშა: ნოემბერი 23, 2013||8:58pm

დაკოჟრილი ხელებით ხო? :)

Kakha: ნოემბერი 24, 2013||2:09pm

ჩეკი პაპაშენს მგონი ბედს შეეგუა, ანუ დანებდა და ახლა ცდილობს რომ სხვასაც ეს ურჩიოს,დარწმუნებული ვარ ის ასე არ ფიქრობს, ახალგაზდა რომ იყოს აუცილებლად საწინააღმდეგოდ მოიქცეოდა :))))

Kakha: ნოემბერი 24, 2013||3:41pm

 მჯერა რომ ასეთი იყო, მაგრამ ასეთი ადამიანი სულაც არ კმარა რომ ფილოსოფოსი იყო, ანუ ბუნებრივად უნდა გიყვარდეს ის,ძალით ვერავინ ვერ შეგაყვარებს,პაპაშენს არ უყვარდა და თვლიდა(ანუ ეს მისი პირადი აზრი იყო რომ ჯერ ჯობია უფრო მნიშვნელოვანი რამით დავკავდეთ, მისი პრიორიტეტი სხვა რამ იყო, მაგრამ ეს სულაც არ ნიშნავს რომ მისი მოსაზრება სწორია) პირობითად სწორად ჩაითვლება მაშინ როცა თითონ ფილოსოფოსი იტყვის რომ ეს ყველაფერი სიტყვების რახა-რუხია და სხვა არაფერი, გარედან შეფასება რამის ეს მხოლოდ მოსაზრებაა და სხვა არაფერი :))))  

კომენტარი

თქვენ უნდა გახდეთ ფილოსოფია_ს წევრი რომ შეძლოთ კომენტარის გაკეთება!

 

წევრები (221)

 
 
 

ღონისძიებები

ბლოგ პოსტები

კომენდანტის საათამდე გამკაცრებული აკრძალვები, საეკლესიო ამბები და მსოფლიო ვირუსომი

გამოაქვეყნა Giorgi_მ.
თარიღი: მარტი 30, 2020.
საათი: 11:25pm 1 კომენტარი

      კორონანიუსი არის დღის, კვირის, თვის და ისე მიდის საქმე, წლი მთავარი ამბავი. სიახლე რიცხვებში - 100 ინფიცირებული და აქედან 20 გამოჯანმრთელებული, მთელი მსოფლიოს მასშტაბით, ინფიცირებულთა რიცხვმა 770 K-ს გადააჭარბა, აქტიური შემთხვევები 570 K-ზე მეტი. დღეს ჩვენს ქვეყანასი თითქმის კომენდანტის საათი გამოცხადდა და რიგი შეზღუდვები დაწესდა და აკრძალვები გამკაცრდა.

საქართველოს და მსოფლიოს ამბები / 30 მარტი, 2020

     …

გაგრძელება

სოციალური დისტანცია ალბომებზე

გამოაქვეყნა Tamila Moshiashvili_მ.
თარიღი: მარტი 29, 2020.
საათი: 11:00pm 0 კომენტარი

      სოციალური დისტანცია ყველას შეეხო. სამწუხაროა, რომ ძველი პერიოდის ეპიდემიების - გიგანტების მძვინვარები დროს, ხალხის გართობის საშუალებებზე ძალიან ცოტა ვიცით, მაგრამ ახლა ინტერნეტის, ტექნოლოგიების და ფოტოშოპის ხანაში რამდენიმე საინტერესო კოლაჟი გვაქვს. დღეისთვის კი ლოს-ანჯელესში მოღვაწე ჯგუფის, აქტივისტას (Activista) ერთი პროექტი უნდა წარმოგიდგინოთ. 6 ფუტის დისტანცია, ან ჩვენებურად, 2 მეტრიანი დისტანცია ცნობილი ალბომების ქოვერების…

გაგრძელება

უეინ დრედსკი და კორონავირუსი კანადაში

გამოაქვეყნა EFTcheat_მ.
თარიღი: მარტი 28, 2020.
საათი: 5:30am 0 კომენტარი

Rapper Wayne Dreadski is A Viral Sensation on Spotify in Canada During Coronavirus Outbreak

Truth is Wayne Dreadski’s name echoes Canadian-bon hockey player Wayne Gretzky’s name thanks to which his music has been topping the Canadian charts.

Toronto, Canada (March 26, 2020) - Many know when it comes to the genre of rapping, there’s one name that has been making news for a while. Wayne Dreadski, thanks to his great work, has become…

გაგრძელება

კორონას რიცხვები, მსოფლიო ვირუსული ომიანობა და ერთობლივი ლოცვა

გამოაქვეყნა Giorgi_მ.
თარიღი: მარტი 27, 2020.
საათი: 11:30pm 0 კომენტარი

      კორონას ამბები, საერთო ლოცვა და დოლარის მაღალი ნიშნული - 3.2896. ნატოს მდივნის პოზიტიური შეფასებები ჩვენი ბრძოლის მეთოდებისა და კერძო ტესტები ან პირბადეები. კარგი ამბავიც არის - ორ კვირაში, საქართველოში ჰაერის დაბინძურების მაჩვენებელი შემცირებულია.

საქართველოს და მსოფლიოს ამბები / 27 მარტი, 2020

      შიდა კორონა - ამ დროის მონაცემებით: საქართველოში, კორონავირუსის დადასტურებული შემთხვევა - 83 და მათ შორის…

გაგრძელება

Qwelly World

free counters