ირაკლი იმედაძე - გამოკვლევები თეორიულ ფსიქოლოგიაში

წიგნი ომის ხელოვნება, სუნ ძი, სუნ ძის ომის ხელოვნება

      ირაკლი იმედაძის მორიგი ნაშრომი თეორიული გამოკვლევების ერთგვარ კრებულს წარმოადგენს. წიგნში შესულია ისეთ სტატიები და ნაშრომები, რომლებიც სხვადსხვა პერიოდულობით ადრე გამოიცემოდა. ამასთანავე, წიგნი მოიცავს სპეციალურად მისთვის დაწერილ თავებსაც. როგორც წიგნის ანოტაცია ვკითხულობთ, წიგნში განხილულია ფსიქოლოგიის ოთხ ძირეულ კატეგორიასთან – ცნობიერება, არაცნობიერი, ქცევა და პიროვნება – დაკავშირებული საკითხების ფართო წრე. ანალიზის თავისებურებას განაპირობებს ავტორის მეცნიერული ორიენტაცია – იგი შესრულებულია განწყობის ზოგადფსიქოლოგიური თეორიის პოზიციიდან. საბოლოო ჯამში, ნაშრომის დანიშნულებაა განავითაროს ეს თეორიული სისტემა – დააზუსტოს ცნებები, მოხსნას ზოგიერთი შინაგანი წინააღმდეგობა, სრულყოს კონცეფციის აღწერითი და ახსნითი ნაწილის კონსტრუქციები თანამედროვე ფსიქოლოგიის მონაცემების გათვალისწინებით. წიგნს არ აკლია პოლემიკური მუხტი, იგი მიმართულია პრობლემების გამოვლენასა და გადაწყვეტაზე და არა უთანხმოებათა და სირთულეთა ნეიტრალიზაციაზე. ნაშრომში თავმოყრილია ძირითადი იდეები, რომლებიც განწყობის თეორიულ ფსიქოლოგიაში ავტორის ხანგრძლივი მუშაობის პერიოდში იქნა თანდათან გენერირებული. მოცემულმა წიგნმა ვერ მოიცვა გამოკვლევათა ციკლი ფსიქოლოგიის და სახელდობრ განწყობის ფსიქოლოგიის მეთოდოლოგიისა და ისტორიის მიმართულებით, რომელთაც სპეციალური მონოგრაფია მიეძღვნება. წიგნი განკუთვნილია იმათთვის, ვისაც აინტერესებს ფსიქოლოგიის თეორიის ფუნდამენტური პრობლემები საზოგადოდ და განწყობის ფსიქოლოგიისა – კერძოდ.

წიგნის დასახელება: გამოკვლევები თეორიულ ფსიქოლოგიაში

ავტორი: ირაკლი იმედაძე

ჟანრი: სამეცნიერო, სასწავლო

ფაილის ტიპი: ონლაინ საკითხავი

პოსტების რაოდენობა: 10

გამოცემის წელი: 2013

თბილისი

სარჩევი

ადამიანის ქცევის მოტივაციის დინამიკური მოდელი და სუბიექტივაცია

ქცევის პოლიმოტივაცია

ნებელობითი ქცევის ფენომენოლოგია

ნებელობის თავისუფლების საკითხი განწყობის ფსიქოლოგიაში

ნებისყოფის თეორიის აქტუალური პრობლემების შესახებ

ვარიაციები განწყობის სტრუქტურის დინამიკური მოდელის თემაზე

ობიექტივაცია, განწყობა და ქცევა

არის თუ არა არაცნობიერის ცნება ზედმეტი ცნება

განვითარების პრინციპი და არაცნობიერის პრობლემა ლ. ვიგოტსკის, ს. რუბინშტეინის, დ. უზნაძისა და ზ. ფროიდის ნაშრომებში

ფსიქოანალიზისა და განწყობის თეორიის შედარებითი ანალიზი

ტეგები: Qwelly, ელ.წიგნები, იმედაძე, სამეცნიერო, სასწავლო, ფსიქოლოგია

ნახვა: 229

ღონისძიებები

Qwelly World

free counters