ინფორმაცია

გალობა

გალობა

"ვერაფერი აღამაღლებს და შეასხამს ფრთებს სულს, ვერ მოსწყვეტს მას მიწას, ვერ გაათავისუფლებს ხორცის საკვრელთაგან, ვერაფერი განაწყობს იმისათვის, რომ აღივსოს ღვთისმოსაობით და დათრგუნოს ყოველივე ცხოვრებისეული, როგორც შეთანხმებული გალობა და შეწყობილად აღვლენილი საღმრთო საგალობელი."

წმ. იოანე ოქროპირი

ჯგუფი განკუთვნილია ქართული გალობითა და ფოლკლორით დაინტერესებულთათვის!

საიტი: http://www.qwelly.com
ადგილი: Qwelly
წევრები: 146
უკანასკნელი აქტიურობა: ნოე. 12

ფორუმი

გარდამოხსნა-დატირება და დიდი შაბათი (საგალობლები)

ავტორი ლაშა, აპრილი 6. 0 გამოხმაურება

      ვნების პარასკევსა და დიდ შაბათს, გამთენიისას, ქრისტეს ეკლესია იხსენებს მაცხოვრის ვნების, ჯვარზე გაკვრის, აღსრულების, გარდამოხსნისა და საფლავად დადების დღეს. ამასთანავე, ამ დღის ღმრთისმსახურებებზე იკითხება ყოვლაწმინდა ღმრთისმშობლისგან საკუთარი ძის დატირების ლოცვები, სპეციალური ტიპიკონური მითითებებით.      აღესრულება ვნების პარასკევის მწუხრისა (მოებმის მცირე სერობა) და დიდი შაბათის ცისკარზე.პარასკევის მწუხრისაწინასწარმეტყველო წარდგომა:1. განიყვეს სამოსელი ჩემი მათ შორის და კვართსა ჩემსა ზედა განიგდეს წილი;2. ჰსაჯენ, უფალო, მავნებელნი ჩემნი და ჰბრძოდე მბრძოლთა მათ ჩემთა.სამოციქულო წარდგომა:1. დამდვეს მე მღვიმესა ქვესკნელსა ბნელსა შინა და აჩრდილთა სიკუდილისათა;მაცხოვრის შუა ტაძარში გადმოსვენების დროს, სიმბოლურად, ჯვრიდან გარდამოხსნის დროს, იგალობება („აწ განუტევეს...“ წინ):შენ ქრისტე, რომელმან შეიმოსე ნათელი, | ვითარცა რა სამოსელი || გარდამოგხსნა დღეს იოსებ ძელისაგან ნიკოდიმოსისთანა, ||| და გიხილა რა შენ მკვდრად უსულოდ განშიშვლებული, | გულითა ლმობიერითა მოწლედ ჰგოდებდა || და ესრეთ იტყოდა: ||| იესო ტკბილო, ყოველთა მეუფეო, | რომელი ეგე მზის თვალმან გიხილა რა ჯვარსა ზედა ვნებულად, || წყვდიადი შეიმოსა, ხოლო ქვეყანა ჰგოდებდა, ||| და განიპო კრეტ-საბმელი ტაძრისა ორად, | არამედ აწ გხედავ ჩემთვის მომკვდარსა, || და ვითარ შეგმურო, ღმერთო ჩემო, ანუ ვითარ დაგმარხო შენ, ||| ანუ რომლითა ხელითა შევეხო უხრწნელთა ხორცთა შენთა, და წარვგრაგნო იგი ტილოთა, | ანუ ვითარი შესხმა და გალობა უღაღადო განსლვასა შენსა, || ვადიდებ წმიდათა ვნებათა შენთა, ||| უგალობ ჯვარცმასა და დაფლვასა შენსა, | ვაქებ აღდგომასა შენსა, ცხოველს-მყოფელო ყოველთაო, || და გიღაღადებ, უფალო დიდება შენდა.ტროპარი:მშვენიერმან იოსებ | ძელისაგან გარდამოხსნა || უხრწნელი გვამი შენი ქრისტე, ||| და არმენაკითა წმიდითა წარგრაგნა, | სურნელებითა შემურვილი, || ახალსა საფლავსა დაგდვა ||| 3-გზის.♫ (მოისმინეთ სვეტიცხოვლის ვაჟთა გუნდის შესრულებით (…გაგრძელება

ტეგები: საგალობლები, ტროპარი, ძლისპირი, ნოტები, გალობა

შობის საგალობლები (ნოტები)

ავტორი ლაშა, იანვარი 6. 0 გამოხმაურება

      მათე და ლუკა მახარებლები მოგვითხრობენ ბეთლემში ქრისტეს შობის შესახებ, ხოლო, როგორც წმინდა ირინეოს ლიონელი წერს, „იოანეს სახარება მამისაგან ქრისტეს ხელმწიფურ და დიდებულ შობას მიუთხრობს“. ეს დიდებული შობა უდიდესი თავმდაბლობით აღსრულდა - ცხოველთა სადგომში, პირველად „ბაგასა უსიტყვურთასა“ დამკვიდრდა კაცობრიობის მხსნელი. აბა, როგორ იფიქრებდა ბოროტი, უფლის დიდებულების ასეთ წარმოჩენას?!      შობა ქრისტესი არის უდიდესი სასწაული და ეს სასწაული არის შედეგი ღვთისა მიერ კაცისადმი უზომო სიყვარულისა, ვითარცა იტყვის მოციქული სიყვარულისა, იოანე ღვთისმეტყველი - „რამეთუ ესრეთ შეიყვარა ღმერთმან სოფელი ესე, ვითარმედ ძეცა თვისი მხოლოდ შობილი მოსცა მას რაითა ყოველსა რომელსა ჰრწმენეს იგი, არა წარწყმდეს, არამედ აქვნდეს ცხოვრებაი საუკუნოი“ - საშობაო ეპისტოლეში წერდა პატრიარქი ეფრემ მეორე. მაცხოვრის შობის უდიდესი დღესასწაულის შესახებ, ვრცლად შეგიძლიათ წაიკითხოთ, ამ დღის თვენის საკითხავში. წყაროდღესასწაულის სამწუხარ-საცისკრო და ლიტურგიკულ მსახურბებზე იგალობება შემდეგი ტროპარ-ძლისპირები:შობის ტროპარი:შობამან შენმან ქრისტე ღმერთო, | აღმოუბრწყინვა სოფელსა ნათელი მეცნიერებისა, || რამეთუ, რომელნი ვარსკვლავსა მსახურებენ ||| ვარსკვლავისაგან ისწავეს თაყვანის-ცემა შენი, მზეო სიმართლისაო, | რომელი აღმობრწყინდი მაღლით აღმოსავალთად, || უფალო დიდება შენდა.პურისკურთხევაზე და ღმერთი უფალის შემდეგ:ამოსაბეჭდი ნოტები (გელათის კილო, ხმა დ):•…გაგრძელება

ტეგები: საუფლო, ტროპარი, ძლისპირი, სადღესასწაულო, საგალობლები

ღმრთისმშობლის მიძინების, მარიამობის საგალობლები (ნოტები)

ავტორი ლაშა, აგვ. 27, 2017. 0 გამოხმაურება

      წმინდა წერილში, ყოვლადწმინდა ღმრთისმშობლის ცხოვრებიდან, ძალიან მცირი ინფორმაციის მიღებაა შესაძლებელი - სულ რამდენიმე ეპიზოდშია მოთხრობილი დედა ღმრთისას შესახებ, მაგრამ საეკლესიო გარდამოცემამ შემოგვინახა მაცხოვრის ამაღლებსი შემდეგ მისი ცხოვრების და მიძინების, ცად აღყვანების ისტორია, რომელიც თვენის საკითხავებშია მოცემული. იხილეთ მარიამობა. წყაროდღესასწაულის სამწუხარ-საცისკრო და ლიტურგიკულ მსახურბებზე იგალობება შემდეგი ტროპარ-ძლისპირები:ღმრთისმშობლის მიძინების ტროპარი:შობასა ქალწულება დაიმარხე | და მიცვალებასა || სოფელი არა დაუტევე, ღმრთისმშობელო, ||| მიხვედ ცხოვრებად დედა ეგე ცხოვრებისა, | და აწ მეოხებითა შენითა იხსნი || სიკვდილისაგან სულთა ჩვენთა.|||პურისკურთხევაზე და ღმერთი უფალის შემდეგ:ამოსაბეჭდი ნოტები (გელათის კილო, ხმა ა):• ღმრთისმშობლის მიძინების ტროპარი •სადიდებელი:აქებდით სახელსა უფლისასა... (134-ე ფსალმუნი)გადიდებსა:გადიდებთ შენ ყოვლად-წმინდაო დედაო ქრისტეს ღმრთისა ჩვენისაო და ყოვლად დიდებულსა მიცვალებასა შენსა ვადიდებთსაცისკრო წარდგომა:მოვიხსენო სახელი შენი ყოველსა შორის თესლსა და თესლსა.ჩასართავი თ ძლისპირისაანგელოსთა მიცვალება ყოველადწმიდისა იხილეს | და უკვირდათ, || ვითარ ქალწული აღვალს ქვეყანით ზეცას. |||ძლეულ იქმნეს ბუნებანი მეტყველნი | შენთვის, ქალწულო უბიწოო, || ქალწულებრივი შობა და სიკვდილი ცხოვრების მომცემელი ||| და შემდგომად შობისა ქალწულად ჰგიე | და…გაგრძელება

ტეგები: სადღესასწაულო, Qwelly, საუფლო, ნოტები, საგალობლები

ფერისცვალების საგალობლები (ნოტები)

ავტორი ლაშა, აგვ. 18, 2017. 0 გამოხმაურება

      მაცხოვარი, წმინდა წერილში, სულ რამდენჯერმე განაცხადებს საკუთარ ღმრთაებრიობას და ერთ-ერთი ასეთი დღე არის ფერისცვალება, როდესაც უფალმა ინება, მოციქულების წინაშე ფერი ეცვალა თაბორის მთაზე. ეს სიუჟეტი, სახარების სამ სინოპტიკურ სახარებაშია მოთხრობილი და ათორმეტ საუფლო დღესასწაულთა შორის, ფერისცვალებას, გამორჩეული ადგილი უკავია, როგორც მიმნიშნებელს, რომ მორწმუნისთვის ყოველივე შესაძლებელია, მათ შორის ისეთი სრული ცვლილება როგორც ეს თაბორზე მოხდა. დღესასწაულის შესახებ, ვრცლად შეგიძლიათ წაიკითხოთ, ამ დღის თვენის საკითხავში. წყაროდღესასწაულის სამწუხარ-საცისკრო და ლიტურგიკულ მსახურბებზე იგალობება შემდეგი ტროპარ-ძლისპირები:ფერისცვალების ტროპარი:მთასა ზედა ფერი იცვალე, ქრისტე ღმერთო, | და უჩვენე მოწაფეთა შენთა დიდება შენი || ძალისაებრ მათისა ||| და გამოგვიბრწყინვე ჩვენცა ცოდვილთა ნათელი შენი მიუაჩრდილებელი, | მეოხებითა ღმრთისმშობელისათა || ნათლისა მომცემელო უფალო, დიდება შენდა.პურისკურთხევაზე და ღმერთი უფალის შემდეგ:ამოსაბეჭდი ნოტები (გელათის კილო, ხმა გ):• ფერისცვალების ტროპარი •მოისმინეთ ტროპარი: ასრულებს, ანჩისხატის ტაძრის მგალობელთა გუნდისადიდებელი:აქებდით სახელსა უფლისასა... (134-ე ფსალმუნი)გადიდებსა:დაემატება...საცისკრო წარდგომა:თაბორი და ერმონი სახელითა შენითა იხარებდენ.ძლისპირი თ:ადიდე, სულო ჩემო, თაბორს ზედა ფერისცვალება უფლისა!შობა შენი უხრწნელ არს ქალწულო, | ღმერთი მუცლით შენით || გამოვიდა განხორციელებული, ||| კაცთა შორის იქცეოდა, | ამისთვის ჩვენ შენ, ღმრთისმშობელო, || სამართლად ყოველი გადიდებთ.…გაგრძელება

ტეგები: ტროპარი, ძლისპირი, საუფლო, სადღესასწაულო, საგალობლები

ვორირა (ნოტები)

ავტორი ლაშა, ივლ. 28, 2017. 0 გამოხმაურება

      დიმიტრი არაყიშვილის კრებულში, ქართული ხალხური სიმღერებთან ერთად, შესულია, როგორც საქართველოში მცხოვრები სხვადასხვა ეთნიკური ჯგუფების, ასევე, საქართველოს საზღვრებს გარეთ კავკასიაში და ჩრდილოეთ კავკასიაში მოცხვრები ხალხების ფოლკლორული სიმღერები.      ერთ-ერთი ასეთი ჩანაწერია ჩერქეზული ფოლკლორული სიმღერა:ვორირა!      ფოლკლორული სიმღერის სანოტო ვერსია ჩაწერილია ფორტეპიანოს თანხლებით ხმისთვის, დიმიტრი არაყიშვილის მიერტექსტი ხალხური:ვორირა რირა, ვორირა რა, ვორირა რარა, ვორირა რირა, ვორი რირა, ვორირა რარა, ვორირა რირა ვორირა რა, ვორირა რარა, ვორირა რირა ვორირა რა ვორირა რარა, ვორირა რირა, ვორირა რა, ვორირა რარა!ნოტებიგახსენით/ჩამოტვირთეთ PDF ფორმატში:• ვარირა! •აღებულია კრებულიდან: ხალხური სიმღერებიგაგრძელება

ტეგები: ფოლკლორი, ნოტები, არაყიშვილი, Qwelly

ჯან, მარალ ჯან - Մարալ ջան

ავტორი ლაშა, ივნ. 24, 2017. 0 გამოხმაურება

      დიმიტრი არაყიშვილის კრებულში, რომელსაც აგერ უკვე რადენიმე კვირაა წარმოგიდგენთ, შესულია არა მხოლოდ ქართული ხალხური სიმღერები, არამედ საქართველოში მცხოვრები სხვადასხვა ეთნიკური ჯგუფების ფოლკლორული ნიმუშებიც, რომლებიც საქართველოს ზოგიერთ კუთხეში დღესასწაულებსა და ეროვნულ ზეიმებზე იმღერებოდა და ხმიანდებოდა.      ერთ-ერთი ასეთი სანოტო ჩანაწერი ეძღვნება სომხურ, ნაციონალურ ფოლკლორულ სიმღერას:მარალ ჯან!      ფოლკლორული სიმღერის სანოტო ვერსია ჩაწერილია ფორტეპიანოს თანხლებით ხმისთვის, დიმიტრი არაყიშვილის მიერტექსტი ხალხური (ქართულად თარგმნილი):შენი ჭირიმე! ეს გოგონა გათხოვებას ეშურება. შენი ჭირიმე! უნდა რომ თხელი შალით წელი დაიმშვენოს!ნოტებიგახსენით/ჩამოტვირთეთ PDF ფორმატში:• ჯან, მარალ, ჯან! •აღებულია კრებულიდან: ხალხური სიმღერებიგაგრძელება

ტეგები: არაყიშვილი, ფოლკლორი, ნოტები, Qwelly

კომენტარების დაფა

ლაშა: აპრილი 1, 2015||5:37pm

საგალობლების წერის ისტორიიდან

"მელქისედეკმა (ნაკაშიძე) და მისმა ამხანაგებმა დაიწყეს ჭრელი საგალობელი: „განმანათლებელი ჩვენი“. ფილიმონმა უყურა-უყურა და მერე სთქვა: ჯერ-ჯერობით კრიმანჭულებს ნუ დავსწერთ, სანამ გაუჩვევალი ვართ, და როცა გავეჩვევით, მაშინ კრიმანჭულებიც შეიძლება და ქაჯურიც."

ლაშა: მაისი 15, 2015||11:20pm

"ვინც გალობს, ორჯერ ლოცულობს" / ნეტარი ავგუსტინე

"Qui cantat, bis orat" / Augustine

ლაშა: მაისი 27, 2015||12:52pm

ამათ წერის დროს (იგულისხმება საგალობლების გადაწერა), შემოდიოდნენ ჩემთან ხანდახან ბერები და მორჩილები და მეტყოდნენ:

- ვაი რა ტუტუცი ხარ!

- რატომ მეთქი - ვეტყოდი;

- იმიტომ რომ როცა შემოვდივართ დღე და ღამე, სულ კრუხივით დაყრდნობილ ხარ მოგიდაზე. სულ სწერ და სულ სწერ!! ნეტავი რა სარგებლობა გაქვს! უფულოდ ტყუილად რათ უჭირვებ შენ თავს!

ხოლო მე პასუხს ვეტყოდი:

- მე მაგაზე არა ვფიქრობ, თუ უფასოდ რათა ვმუშაობ მეთქი, რადგან მე ამაში ვპოულობ დიდ სიმდიდრეს, ეს თვითონ ფულია, თვითონ ძვირფასი განძია, ეს ოქრო-ვერცხლზე და თვალ-მარგალიტზე უძვირფასესი საუკუნო საუნჯეა!, მე არ წარმომიდგენია როგორც მუქთა საქმე; არა, არამედ მე წარმოდგენილი მაქვს ჩემი თავი, როგორც ოქროს მჭედელი და თვალ-მარგალიტის დამლაგებელი!, მე ხანდახან გაკვირვებაში მოვდივარ: ვინ მოუშვა ჩემამდე ეს ძვირფასი სიმდიდრე! რომ მე უღირსი იმაში ხელს ურევ მეთქი - ასე პირ-დაყოფილი წავიდონენ.

ექვთიმე კერესელიძე

"ისტორია ქართული საეკლესიო საგალობლების ნოტებზე გადაღებისა (მეექვსე ნაწილი)"

Kakha: ივნისი 26, 2015||12:06am

ხანდახან ვიფქრობ ავგუსტინე ცდება თქო, რადგან მგალობელი გაცილებით მეტს ლოცულობს ვიდრე 2 ჯერ ))

ani: ივნისი 29, 2016||8:00pm

ufali gfaravdes

ნია: ნოემბერი 11, 2016||4:37pm

ძალიან სასიხარულოა და მისასალმებელი, რომ ამ ფორმით ეწევით ისეთი საგანძურის პოპულარიზაციას, როგორიცაა ქართული გალობა.

ლაშა: მარტი 13, 2017||12:39am

12 მარტს, 81 წლის ასაკში, გარდაიცვალა სვანური სიმღერების შემსრულებელი, ლოტბარი, ქართული ფოლკლორის შესანიშნავი მცოდნე - ისლამ ფილფანი!

Nini: ნოემბერი 12, 2018||2:48pm
ვამაყობ ჩემი წინაპრებით❤️გაიხარეთ

კომენტარი

თქვენ უნდა გახდეთ გალობა_ს წევრი რომ შეძლოთ კომენტარის გაკეთება!

 

წევრები (146)

 
 
 

ღონისძიებები

ბლოგ პოსტები

სამგანზომილებიანი ქარგვა

გამოაქვეყნა Tamila Moshiashvili_მ.
თარიღი: დეკემბერი 15, 2018.
საათი: 10:57pm 0 კომენტარი

      ხელსაქმის გაკვეთილები დიდი ხნის წინ შეამცირეს სასწავლო პროგრამიდან, მაგრამ მაინც მახსოვს - სწორედ ამ გაკვეთილებზე მქონდა ქარგვის საშუალება და მერე, დროდადრო, სახლშიც ვაგრძელებდი ამ საქმიანობას,…

გაგრძელება

ინაუგურაციის რეპეტიცია, რობაქიძის საქმის ბოლო, არჩევნების განსხვავებულობა და მოშიმშილე გამსახურდიები

გამოაქვეყნა Giorgi_მ.
თარიღი: დეკემბერი 14, 2018.
საათი: 11:14pm 0 კომენტარი

      ხვალ უქმეები იწყება და ამ უქმეების ბოლოს ინაუგურაციაა და ახალი ქალი პრეზიდენტი გვეყოლება. იქამდე, დღეს გენერალური რეცეპტიცია გაიამრთა კახეთში. აასთანავე, დღესვე რობაქიძს საქმის დასკვნითი…

გაგრძელება

დამტკიცებული ბიუჯეტი, პრეზიდენტის კუდი, კარასინის სიჯიუტე, პენსიის დაგროვება და ბახალას განაჩენები

გამოაქვეყნა Giorgi_მ.
თარიღი: დეკემბერი 13, 2018.
საათი: 10:30pm 2 კომენტარი

      ქართული ამბები განსაკუთრებულად რეიტინგულ ამბებს არ მოიცავდა, თუ არ ჩავთვლით იმას, რომ 2019 წლის ბიუჯეტიც დამტკიცებული გვაქვს, ავად თუ კარგად ფული იქნება 2019-ში. დღეს პრეზიდენტი იყო აქტიური და…

გაგრძელება

სოციალური ფობიები

გამოაქვეყნა cisia_მ.
თარიღი: დეკემბერი 12, 2018.
საათი: 10:30pm 0 კომენტარი

გამარჯობა, თუ აქ ხართ ადამიანები, ვისაც პირადი გამოცდილება ან პროფესიული გაქვთ ამ თემასთან დაკავშირებით, ძალიან მინდა თქვენთან საუბარი.

Qwelly World

free counters