თორმეტ საუფლო დღესასწაულს, კიდევ ერთ, გამორჩეულ და აღმატებულ დღესასწაულს უმატებენ - ესაა ჯვართამაღლება. დღესასწაულის შესახებ, ვრცლად თვენი საკითხავში ამოიკითხავთ: ჯვართამაღლება. როგორც საუფლო დღესასწაულს, ჯვართამაღლებასაც საკუთარი ლიტურგიკული გამორჩეულობა აქვს.

ჯვართამაღლება, ხატი, საგალობლები, ნოტები

      დღესასწაულის სამწუხარ-საცისკრო და ლიტურგიკულ მსახურბებზე იგალობება შემდეგი ტროპარ-ძლისპირები:

ჯვართამაღლების ტროპარი:

აცხოვნე უფალო ერი შენი, |
და აკურთხე სამკვიდრებელი შენი, ||
ძლევა ჯვარითა ბარბაროსთა ზედა ღმრთივდაცულსა ერსა შენსა მოანიჭე, |||
და საფარველსა ქვეშე მისსა დაიცევ, |
რათა ვიტყოდეთ: ||
უფალო, დიდება შენდა. |||

იგალობება პურის კურთხევაზე (3x) და ღმერთი უფალის შემდეგ.

      ამოსაბეჭდი ნოტები:

ჯვართამაღლების ტროპარი

ნოტები აღებულია ქართული საეკლესიო გალობის II ტომიდან (იხ. წიგნი)

სადიდებელი:

აქებდით სახელსა უფლისასა... (134-ე ფსალმუნი)

გადიდებსა:

გადიდებთ შენ ცხოვრების მომცემელო ქრისტე, |
და პატივს ვცემთ წმიდასა ჯვარსა შენსა, ||
რომლითა მონებისაგან მტერისა მიხსენ მე. |||

      ამოსაბეჭდი ნოტები:

გადიდებსა

      ნოტები აღებულია ქართული საეკლესიო გალობის II ტომიდან (იხ. წიგნი)

ძლისპირი თ:

ადიდებს სული ჩემი |
ყოვლად პატიოსანსა ||
ჯვარსა უფლისასა |||

საიდუმლო სამოთხე ხარ ღმრთისმშობელო, |
რომელმან უმუშაკოდ აღზარდე ქრისტე, ||
ხოლო ჩვენ ჯვარითა ცხოვრება შემოსილნი |||
ქვეყანასა ზედა დანერგულსა ძელსა, |
ამისთვის აწ აღვამაღლებთ, ||
თაყვანისვცემთ მას და შენ გადიდებთ. |||

ამოსაბეჭდი ნოტები:

„უპატიოსნესას ნაცვლად“, ჩასართავი თ, ძლისპირი VIII

საღმრთო ლიტურღია

სადღესასწაულო ანტიფონები:

პირველი ანტიფონი

ღმერთო, ღმერთო ჩემო მომხედენ მე, | რაისათვის დამიტევებ მე;

► მეოხებითა ღმრთისმშობელისათა მაცხოვარ გვაცხოვნენ ჩვენ!

შორს არიან ცხოვრებისა ჩემისაგან, | სიტყვანი ბრალთა ჩემთანი;

► მეოხებითა ღმრთისმშობელისათა მაცხოვარ გვაცხოვნენ ჩვენ!

ღმერთო ჩემო დღისით ხმა ვყავ შენდამი, და არა ისმინე ჩემი, | და ღამე და არა იღვაწე ჩემთვის;

► მეოხებითა ღმრთისმშობელისათა მაცხოვარ გვაცხოვნენ ჩვენ!

ხოლო შენ წმინდასა შინა დამკვიდრებულხარ, | ქებული ეგე ისრაელისა;

► მეოხებითა ღმრთისმშობელისათა მაცხოვარ გვაცხოვნენ ჩვენ!

დიდება, აწდა.

► მეოხებითა ღმრთისმშობელისათა მაცხოვარ გვაცხოვნენ ჩვენ!

მეორე ანტიფონი

რად განგვიშორებ ჩვენ ღმერთო სრულიად;

► გვაცხოვნენ ჩვენ ძეო რომელი ხორცითა ჯვარს-ეცვი, მგალობელნი შენნი ალილუია!

მოიხსენე კრებული შენი, რომელ მოიგე დასაბამითგან;

► გვაცხოვნენ ჩვენ ძეო ღრთისაო შობილო ქალწულისაგან, მგალობელნი შენნი ალილუია!

მთა სიონი ესე რომელ დაემკვიდრე მას შინა;

► გვაცხოვნენ ჩვენ ძეო ღრთისაო შობილო ქალწულისაგან, მგალობელნი შენნი ალილუია!

ხოლო ღმერთმან მეუფემან ჩვენმან წინასაუკუნეთამან, შეჰქმნა ცხოვრება შორის ქვეყანისა;

► გვაცხოვნენ ჩვენ ძეო ღრთისაო შობილო ქალწულისაგან, მგალობელნი შენნი ალილუია!

დიდება, აწდა...

მხოლოდშობილი ძე და სიტყვა...

მესამე ანტიფონი

უფალი სუფევს განრისხნედ ერნი;

► ჯვართამაღლების ტროპარი: აცხოვნე უფალო ერი შენი...

უფალი სუფევს, განრისხნედ ერნი, | რომელი ზის ზედა ქერუბიმთა, შეიძარნ ქვეყანა;

► ჯვართამაღლების ტროპარი: აცხოვნე უფალო ერი შენი...

უფალი სიონს დიდ-არს და მაღალ-არს, | ყოველთა ზედა ერთა;

► ჯვართამაღლების ტროპარი: აცხოვნე უფალო ერი შენი...

თაყვანი-ვსცეთ უფალსა ეზოსა შინა წმიდასა მისსა.

► ჯვართამაღლების ტროპარი: აცხოვნე უფალო ერი შენი...

მცირე შესვლად:

აღამაღლებდით უფალსა ღმერთსა ჩვენსა |
და თაყვანისსცემდით კვარცხლბეკსა ფერხთა მისთასა რამეთუ წმინდა არს ||

► ჯვართამაღლების ტროპარი: აცხოვნე უფალო ერი შენი...

► დიდება, აწ და.

► კონდაკი:

რომელი ამაღლდი ნებსით ჯვარსა ზედა, |
მოსახელესა შენსა ახალსა მოქალაქობასა, წყალობანი შენნი მოგვანიჭენ ქრისტე ღმერთო, ||
ახარე ძალითა შენითა ღმრთივდაცულსა ერსა ჩვენსა |||
და ძლევა მომადლე მას მბრძოლთა მიმართ, |
რომელსა თანა შემწედ აქვს შენი საჭურველი მშვიდობისა, ||
უძლეველი საძლეველი, ჯვარი შენი, ყოვლადძლიერი. |||

ღირს არსის ნაცვლად:

საიდუმლო სამოთხე ხარ ღმრთისმშობელო, |
რომელმან უმუშაკოდ აღზარდე ქრისტე, ||
ხოლო ჩვენ ჯვარითა ცხოვრება შემოსილნი |||
ქვეყანასა ზედა დანერგულსა ძელსა, |
ამისთვის აწ აღვამაღლებთ, ||
თაყვანისვცემთ მას და შენ გადიდებთ. |||

განიცადე:

გამოჩნდა ჩვენ ზედა ნათელი პირისა შენისა უფალო |

შენიშვნა: შობის საგალობლები (ნოტები, ტექსტები) განახლდება ამავე გვერდზე.

ტეგები: Qwelly, გალობა, ნოტები, საგალობლები, სადღესასწაულო, საუფლო, ტროპარი, ძლისპირი

ნახვა: 46

ღონისძიებები

ბლოგ პოსტები

Yeah, but they might have just as easily said"due to increasing pressures"

გამოაქვეყნა Weiweismart_მ.
თარიღი: ნოემბერი 27, 2020.
საათი: 7:30am 0 კომენტარი

If anything this shows you why they published a broken product. The men and women who purchase do not read/care exactly what the internet thinks. Disappointed in the sports community but frankly. . .where else could they go when this is their only alternative? The majority of the sports enthusiast do not read reviews before they purchase. A good deal of …

გაგრძელება

დაწესებული შეზღუდვები და ბიუჯეტიდან დაფინანსება

გამოაქვეყნა Giorgi_მ.
თარიღი: ნოემბერი 26, 2020.
საათი: 11:12pm 0 კომენტარი

      შეზღუდვები დაწესდა და აღსრულება 28 ნოემბრიდან დაიწყება. შეზღუდვები კი განსაკუთრებული სიმკაცრით არ გამოირჩევა, თუმცა ქალაქები მაინც დააშორა ერთმანეთს. დღის მთავარი თემა პრემიერის გამოსვლა და დაწესებული შეზღუდვები იყო. ოპოზიციამ, ცხადია, არც დაწესებული შეზღუდვები მოიწონა და არც პარლამენტში შესვლაზეა თანახმა - ერთადერთი რასაც თანხმდება საბიუჯეტო დაფინანსებაა. კოვიდს რაც შეეხება - მთლიანი რიცხვები - 118690 დადასტურებული, აქედან გამოჯანმრთელებული…

გაგრძელება

ახალი შეზღუდვების მოლოდინი და საიქიოს წასული მარადონა

გამოაქვეყნა Giorgi_მ.
თარიღი: ნოემბერი 25, 2020.
საათი: 10:00pm 2 კომენტარი

      ყოველდღიურად ანონსდება მომავალი შეზღუდვები, ლოკდაუნები, პრობლემები, ჩაკეტვები და ეკონომიკურ კოლაფსსა და სიცოცხლის გადარჩენის შუა ხაზი. თავის მხრივ, პანდემიაშეშინებულზე ოპოზიციაც დაცხრა და ჯერ შიდა გარკვევაშია და შემდეგ მთავრობასთანაც დაალაგებს. საპატრიარქომაც გააკეთა განცხადება. ვირუსის რიცხვები - 114889 დადასტურებული, აქედან გამოჯანმრთელებული - 95581, გარდაცვლილი - 1085, კარანტინში - 2071. რაც შეეხება ეკონომიკის მეტრს - დოლარი - 3.3193 ლარი…

გაგრძელება

მოჯანსაღებული კორონა და თითქმის დამეგობრებული ოპოზიცია

გამოაქვეყნა Giorgi_მ.
თარიღი: ნოემბერი 24, 2020.
საათი: 10:30pm 0 კომენტარი

      გასული კვირა 90 ათასის ფარგლებში დავასრულეთ - დღევანდელი მონაცემი კი 100 000-ს გასცდა - ცხადია, როგორც მიხვდით ეს კორონას ამბავია. დღის მთავარი თემა კლავ პანდემიამ ჩაიგდო ხელთ. ორდღიანი გამომზეურება წვიმით შეიცვლებაო ამბობენ და ხვალ და ზეგ, ნალექიანი ამინდია მოსალოდნელი. კორონა ვირუსის ქართულ-მოქალაქეობრივი სტატისტიკა - 111818 დადასტურებული, აქედან გამოჯანმრთელებული - 92215, გარდაცვლილი - 1051, კარანტინში - 2102. დოლარი 3.3193 ლარი…

გაგრძელება

Qwelly World

free counters