XX საუკუნის საქართველო, იქამდე ჯერ კიდევ არ იცნობდა იმანუელ კანტს, ვიდრე მისი ფილოსოფიის თარგმნით არ დაინტერესდა გურამ თევზაძე.

წარმოგიდგენთ ვიდეო ლექციას რომელსაც სწორედ გურამ თევზაძე კითხულობს.

ვიდეო წაშლილია ადმინისტრაციის მიერ!

 

აქ წარმოგიდგენთ playlist_ს 7 ლექციისა... მომდევნოზა გადასვლა ძალიან მარტივია... თუ ვერ გაიგებთ იკითხეთ...

ტეგები: Cant, Emanuel, philosophy, გურამი, თევზაძე, ფილოსოფია

ნახვა: 958

გამოხმაურებები!

tuuu martla shegidzliaa am videos leqciis gagrdzeleba dadoooo dzalian dagvexmarebaaa da gagviadvildeaaa kantis shesaxeeb inpormaciis migebaa!!!!!)))))))))))))))

ისევ ინგა რა... :) კი ჩემო კარგო... ახლავე დავდებ მეორე ვიდეოსაც და ა.შ. :) :) :)

აღარ გაწვალებ და მთლიანად დავდებ მთელს playlist_ს, მგონი შენს გარდა არავინ განიხილავს ამ ადამიანის შემოქმედებას...

თან სასწავლი გვაქვს და ამიტომ არ გაწვალებთ... :)

inga-k said:

tuuu martla shegidzliaa am videos leqciis gagrdzeleba dadoooo dzalian dagvexmarebaaa da gagviadvildeaaa kantis shesaxeeb inpormaciis migebaa!!!!!)))))))))))))))

იმანუელ კანტი (გერმ. Immanuel Kant) (დ. 22 აპრილი 1724, კიონიგსბერგი – გ. 12 თებერვალი 1804, იქვე) - გერმანელი ფილოსოფოსი.


(0)ფრთხილად მოეკიდეთ ცხოვრების დრამატიზაციას! ხომ შეიძლება, თქვენი როლის უკეთესი შემსრულებელი მონახონ?!

(0) ადამიანი, რომელსაც მბრძანებელი სჭირდება, ცხოველია; და თუ ადამიანია, მას არც მბრძანებელი სჭირდება.


(0) მეცნიერება ორგანიზებული ცოდნაა, ხოლო სიბრძნე- კარგად ორგანიზებული ცხოვრება.


(0) ხასიათი პრინციპების მიხედვით მოქმედების უნარია.


(0) ვინც უარი თქვა მეტისმეტზე, მან თავი იხსნა გაჭირვებისგან.


(0) გონება ისეთი უნარია, რომელიც ხედავს კავშირს კერძოსთან.


(0) გაიძვერას თავგამოდებული გამბედაობა უაღრესად სახიფათოა.


(0) საზღვარი სისულელესა და გონიერებას შორის იმდენად შეუმჩნეველია , რომ თუ ერთ-ერთ გზას დიდხანს ადგახარ , ძნელია ზოგჯერ ოდნავ მაინც მეორესაც არ შეეხო


(0) sapere aude! [გაბედე იცოდე!] იქონიე იმის გამბედაობა, რომ საკუთარი შეგნება გამოიყენო.


(0) ადამიანები ერთმანეთს გაექცეოდნენ, თვითოეულის გული და სულისთქმა რომ დაფარული არ იყოს.


(0) ადამიანი კვდება, აზრი რჩება. აზრი იძენს თავისთავად სიცოცხლეს, აღვიძებს სხვების აზრს, მრავალთა კუთვნილება ხდება. აზრი სიღრმეში იჭრება, ყოფიერების ახალ ქანებს აფეთქებს, მათ იმ ადამიანთა ნებასა და გონებას უმორჩილებს, ვისაც წილად ხვდა იცოცხლოს, იბრძოლოს და პასუხი აგოს. ფილოსოფოსის უკვდავება ის არის, რისი თქმაც მოასწრო, რაც მისგან ყურადიღეს, შეითვისეს, განახორციელეს.


(0) ადამიანი ის ცხოველია, რომელსაც მბრძანებელი სჭირდება. ძალაუფლების მპყრობელი მუდამ ბოროტად იყენებს საკუთარ თავისუფლებას, თუ მას სხვა ვინმე არ მართავს კანონის შესაბამისად. ამისათვის სამი პირობა უნდა შევახამოთ: სახელმწიფო წყობილების სწორი გაგება, საუკუნეთა მანძილზე შეძენილი გამოცდილება და კეთილი ნება. ეს შესაძლებელია არც ისე მალე, ალბათ, მრავალი ამაო ცდის შემდეგ.


(0) ადამიანი ცხოველია, რომელსაც შეუძლია იცინოს. სიცილი არის აფექტი, როცა დაძაბულად რაღაცას მოველით, ხელთ კი არაფერი გვრჩება.


(0) ადამიანის ადამიანად ქცევა მხოლოდ აღზრდის ნაყოფია.


(0) ფუფუნებასთან მიდრეკილება ყველაზე დიდი ბოროტებაა ადამიანის ცხოვრებაში.


(0) ცნობილი აფორიზმების წაკითხვისას ისეთი შეგრძნება გიჩნდება, თითქოს მათი ავტორები ერთმანეთს კარგად იცნობენ.

კანტის მტკიცებით მათემატიკისა და ფიზიკის მეცნიერებათა არსებობა იმას ნიშნავს,რომ არსებოს ჭეშმარიტება.ფილოსოფიას უფლება არ აქვს აურყოს ეს ფაქტი.მას შეუზლია დაადგინოს მხოლოდ მისი შესაძლებობის პირობები.კანტის აზრით ეს საკითხი ძველმა ფილოსოფიამ ვერ გადაწვიტა,რადგან მისთვის ამოსავალი იყო ის,რომ ჭეშმარიტი აზრი საგანს უნდა ეთანხმებოდეს.კანტი მოითხოვს საპირისპირო პრინციპის დაშვებას,რის მიხედვით საგნები ექვემდებარება ჩვენს შემეცნებას. ამ რადიკალურ შემობრუნებას ფილოსოფიაში იგი უწოდებს ,,კოპერნიკისებურ რევოლუციას. მისი შეხედულებით ახალმა ფილოსოფიამ ეს პრინციპი უნდა დაუდოს საფუძვლად შემეცნების ბუნების ახსნას,მისი საზღვრების დადგენას,აგრეთვე იმის გარკვევას,თუ რისი ცოდნა ამ საზღვრების მიღმა.ამრიგად,კანტის მიზანი საერთოდ მეტაფიზიკის უარყოფა კი არ არის,არამედ მისი ახლებური დასაბუთება. მსჯელობათა სახით არსებული მეცნიერებათა შემეცნება არ შეიძლება დაყვანილ იქნეს ანალიზურ მსჯელობებზე.რომლებშიც მხოლოდ სუბიექტის ცნებაში ნაგულისხმევის ცხადყოფა ხდება.შემეცნებაში უნდა დადგინდეს ახალი,მსჯელობის სუბიექტს რაღაც მისგან განსხვავებული უნდა მიეწეროს და ტან აუცილებლობით.ამგვარ მსჯელობას კანტი სინთეზურ მსჯელობას უწოდებს.კანტის სინტეზურ მსჯელობას მხოლოდ ცდისეულად,ე.ი. აპოსტერიორულად თვლიდნენ.,,წმინდა გონების კრიტიკის ამოცანაა დაასაბუთოს სინთეზური მსჯელობის შესაძლებლობა აპრობირებულად,ე.ი. ცდისაგან დამოუკიდებლად. ამ ამოცანის განსახორციელებლად კანტი ერთმანეთისგან თიშავს მეცნიერულ შემეცნებასა და მისგან დამოუკიდებელ სინამდვილეს,რასაც ნოუმენების ანუ თავისთავადი ნივთის სფეროს უწოდებს.თავისთავადი ნივთი მოქმედებს ჩვენზე,მისგან გამოწვეული შეგრძნებები მხოლოდ მასალაა,რაც მოწესრიგდება გრძნობადის აპრობირებულ ფორმებში(დრო და სივრცე ) და შეკავშირდება განსჯის აპრობირებული წესებით.(კატეგორიები).ასეა აგებული შემეცნების საგანი,ანუ მოვლენა,რაც თავისთავადი ნივთის შესახებ მხოლოდ იმას გვეუბნება,რომ იგი არსებობს.სხვანაირად შემეცნების საგანი შემეცნებაშივე აიგება.ამ საგანში ამოვიკითხავთ მხოლოდ იმას,რაც ჩვენმა შემეცნებამ არაცნობიერად შეიტანა მასში.ყველაფერი,რასთანაც შემეცნებას მიმართება აქვს(საკუთარი მეს ჩათვლით),იქცა მოვლენად,რაც ვერაფერს გვეტყვის იმავე საგნის,როგორც თავისთავადი ნივთის შესახებ. თეორიული გონების ყოველგვარი ცდა გასცილდეს ცდის ანუ მოვლენების სფეროს,კანტის მიხედვით,წარმოშობს გარდაუვალ წინააღმდეგობებს,რაც საფუძვლად დაედო რაციონალურ ფსიქოლოგიას(პარალოგიზმები),რაციონალურ კოსმოლოგიას(ანტინომიები) და რაციონალურ თეოლოგიას(ჰიპოსტარიზებული იდეა).კანტის ამ კრიტიკის მიზანი იყო არა ღვთის თავისუფლების და სულის უაროფა,არამედ მათ შესახებ მეცნიერული ცოდნის შეუზლებლების დასაბუთება.მაშინდელმა გერმანულმა სოციალურ–პოლიტიკურმა ჩამორჩენილობამ თავისი დაღი დაასვა კანტის თეორიას.,,ჩემი მიზანი იყო შემეზღუდა ცოდნა,რათა ადგილი მიმეცა რწმენისთვის,–წერდა იგი.დუალიზმმა,რაც კანტის შემეცნების თეორიაში აგნოსტიციზმში გადაიზარდა,დანაპირობა მისი ეთიკის აბსტრაქტული ხასიათი და სხვა ნაკლოვანებანი. კანტის ეთიკის თანახმად,ადამიანი თავისუფალია გადაწყვეტილებათა მიღებაში.მას შეუზლია არ დაემორჩილოს მოვლენათა სფეროს აუცილებლობას,იმოქმედოს კატეგორიული იმპერატივის მიხედვით.კატეგორიული იმპერატივი მოითხოვს:მოიქეცი ისე,რომ შენს მოქმედებაში ადამიანი,, ყოველთვის იყოს აგრეთვე მიზანი და არასდროს მხოლოდ საშუალება.ამგვარად კანტის ეთიკა ავტონომიურია,იგი უარყოფს რელიგიაზე რელიგიაზე დაფუძნებულ მორალს. კანტმა ვერ შეძლო მოვლენებისა და თავისთავადი ნივთის,არსისა და ჯერარსის,თავისუფლებისა და აუცილებლობის სფეროს დაკავშირება.ამას თავადაც გრძნობდა.ამიტომ 1787 წელს,როცა მიიჩნია,რომ აღმოაჩინა მესამე სახის,სიამოვნება–უსიამოვნების აპრიორული პრინციპეპი.შრომაში,, მსჯელობის უნარის კრიტიკასცადა საძიებელი კავშირის დადგენა.მსჯელობის უნარის ძირითდი ობიექტი(მშვენნიერი)არის ის,რაც არსებობს არსის სფეროში,მაგრამ მაინც თავისთავადი ღირებულება აქვს.მშვენიერის აუცილებლობა არც თეორიულია და არც პრაქტიკული.იგი ნიმუშისაგან,მისაბაძისაგან გამომდინარე აუცილებლობაა.მშვენიერის გარდა თავაისთავად მოწონებას იმსახურებს ამაღლებულიც,მაგრამ თუ მშვენიერი ისე ზემოქმედებს ჩვენზე,თითქოს ბუნებაში მიზანშეწონილობას ჰქონდეს ადგილი,ამაღლებულის გამომწვევი ჩაგრავს ჩვენს გრძნობებს,რაც გვაქეზებს დავტოვოთ გრზნობადობის სფერო და გონების მაღალ მიზანშეწონილობას მივენდოთ. ადამიანის ყველა უნარს შორის პრიმატი აქვს პრაქტიკულს,ამიტომ კვლევის საბოლოო მიზანია ადამიანი,როგორც მორალური ანუ თავისუფალი არსება.საზბის ისტორია კანტს ესმის როგორც ადამიანის თავისუფლების მზარდი გამოვლინება.ადამიანთა თავისუფალი გადაწყვეტილებების გადაჯაჭვა ბუნების ზოგადი კანონზომიერების გარკვეულ ფორმას იღებს.ამიტომ ისტორია შეიძლება წარმოვიდგინოთ როგორც გეგმაზომიერი პროცესი.ეს თავს იჩენას ცალკეული პიროვნებების,ხალხების, სახელმწიფოს ურთიეთსაპირისპირო მოქმედებაში.ასე უახლოვდება კაცობრიობა მარადიულ მშვიდობას,როგორც ისტორიის მიზანს.კანტის მიხედვით ანტაგონიზმი არის ისტორიულად აუცილებელი და საყოველთაო მამოძრავებელი ძალა,რაც ,,საყოველთაო სამართლიან საზოგადოებაშიც სრული ძალა აქვს.

didi madloba winaswarrr!!!!!!aucileblad uyureb yvelas!!!!!!!!

არაფრის, რა მადლობა... :)

inga-k said:

didi madloba winaswarrr!!!!!!aucileblad uyureb yvelas!!!!!!!!

RSS

ღონისძიებები

ბლოგ პოსტები

E-Liquids 2024

გამოაქვეყნა EFTcheat_მ.
თარიღი: თებერვალი 21, 2024.
საათი: 8:30am 0 კომენტარიE-liquid, also called vape juice or e-juice, is a crucial ingredient of Digital cigarettes or vaping gadgets. This is a liquid Resolution that may be vaporized and inhaled by consumers. E-liquid is principally made up of propylene glycol (PG), vegetable glycerin (VG), flavorings, and nicotine (Despite the fact that some e-liquids are nicotine-no cost). The PG and VG function the base liquids, providing the vapor when heated. Flavorings add assortment into the vaping…

გაგრძელება

Methods To Pick the Suitable Sports activities Betting Website

გამოაქვეყნა EFTcheat_მ.
თარიღი: თებერვალი 20, 2024.
საათი: 4:30pm 0 კომენტარიAre you currently a sporting activities admirer seeking to choose your really like for the sport to the following stage? Maybe you’re keen on sports betting, however, you’re undecided exactly where to start out. With lots of sports betting internet sites available, realizing which just one to choose could be mind-boggling. That’s where by we are available. Within this final information, we’ll stop working all the things you have to know to find the right sports activities…

გაგრძელება

These dark fantasy warriors have the cutest

გამოაქვეყნა taoaxue_მ.
თარიღი: თებერვალი 20, 2024.
საათი: 9:30am 0 კომენტარი

—clicking across the map so you can follow your scout's exploring on the identical time as maximising efficiency in your base and preserving your warriors alive as they clear out a nest of spiders. There must be masses of intensity there for method fans, however for me the very hands-on technique feels a bit at odds with the dark management sim premise. Stressing out about maintaining my human beings secure is amusing, demanding about whether I've left someone status idle someplace less…

გაგრძელება

Let me begin by defining the exact

გამოაქვეყნა taoaxue_მ.
თარიღი: თებერვალი 19, 2024.
საათი: 6:00am 0 კომენტარი

Our website is the most popular Wrath Classic Gold provider, players can use our site to get their hands on

Wrath Classic Accounts, Wrath Classic Powerleveling, and Wrath Classic Boost.

What is the best class of producer to be in Wrath Classic? -- WOTLK News

Let me begin by defining the exact nature of our farming. We're harvesting mines and herbs, and it's either to auction everything on Auction House Auction House or to WoW Classic SoD Gold maybe mill the herbs using…

გაგრძელება

Qwelly World

free counters