საქართველოს ისტორიის ნარკვევები
ტომი V

კაპიტალისტური ურთიერთობები საქართველოს XIX საუკუნის 30-90-იან წლებში, saqartvelos istoriis narkvevebi, საქართველოს ისტორიის ნარკვევები, Qwelly, ელ. წიგნები, ebooks

      საქართველოს ისტორიის ნარკვევების წინამდებარე მეხუთე ტომი გადმოგვცემს ჩვენი ქვეყნის ისტორიის ძირითად ფაქტებსა და მოვლენებს XIX საუკუნის 30-90-იან წლებში. ეს პერიოდი აღსავსეა უაღრესად მნიშვნელოვანი ძვრებით ქართველი ხალხის სოციალ-ეკონომიური, პოლიტიკური და კულტურული ცხოვრების სფეროში. აღნიშნული დროის მონაკვეთში განვითარდა და გაბატონებულ ფორმაციად იქცა ადრე ჩასახული კაპიტალისტური ურთიერთობა, რასაც მოჰყვა ძირეული ხასიათის ცვლილებები სოციალურ ურთიერთობაში, კლასობრივი ძალების განლაგებაში, საზოგადოებრივ აზროვნებაში, სულიერი და მატერიალური კულტურის დარგში და ა. შ.

საქართველოს ისტორიის ნარკვევების მეხუთე ტომის შინაარსი:

შესავალი

თავი I - ფეოდალურ-ბატონყმური სისტემის რღვევა და ბურჟუაზიულ ურთიერთობათა განვითარება XIX საუკუნის 30 - 50-იან წლებში

 • § 1. ფეოდალურ-ბატონყმური სისტემის რღვევა და კაპიტალისტურ ურთიერთობათა განვითარება სოფლის მეურნეობაში
 • § 2. საქართველოს მრეწველობის განვითარება XIX ს-ის 30-60-იან წლებში
 • § 3. ვაჭრობა
 • § 4. საქართველოს ქალაქების ზრდა XIX ს-ის რეფორმამდელ ხანაში. ცვლილებები ქალაქში მცხოვრებ წოდებათა სოციალურ მდგომარეობაში

თავი II - ცარიზმის კოლონიური პოლიტიკა საქართველოში XIX საუკუნის 30 – 50- იან წლებში მმართველობის სისტემა

 • § 1. ქვეყნის კოლონიზაცია
 • § 2. ეკონომიური პოლიტიკის ხასიათი
 • § 3. მმართველობის სისტემა
 • § 4. მმართველობის სისტემის შემდგომი ცვლილებანი. მ. ვორონცოვი, ა. ბარიატინსკი

თავი III - გლეხთა სოციალ-ეკონომიური მდგომარეობა და მათი ბრძოლა სოციალური და კოლონიური ჩაგვრის წინააღმდეგ XIX ს-ის 30–50-იან წლებში (ყირიმის ომამდე)

 • § 1. სახელმწიფო გლეხთა სოციალ-ეკონომიური მდგომარეობა
 • § 2. საბატონო გლეხთა სოციალ-ეკონომიური მდგომარეობა
 • § 3. საეკლესიო გლეხების სოციალ-ეკონომიური მდგომარეობა
 • § 4. სხვადასხვა კატეგორიის გლეხთა საერთო მდგომარეობის ზოგადი დახასიათება
 • § 5. გლეხების ბრძოლა სოციალური და ეროვნული ჩაგვრის წინააღმდეგ

თავი IV - ყირიმის ომი და სამთავროების გაუქმება საქართველოში

 • § 1. ყირიმის ომი
 • § 2. სამთავროების გაუქმება

თავი V - კლასობრივი ბრძოლის გამწვავება რეფორმის წინარე ხანის საქართველოში ანტიბატონყმური იდეოლოგიის ჩამოყალიბება

 • § 1. კლასობრივი ბრძოლის გამწვავება რეფორმის წინარე ხანის საქართველოში
 • § 2. ანტიბატონყმური იდეოლოგიის ჩამოყალიბება

თავი VI - საგლეხო რეფორმა საქართველოში

 • § 1. რეფორმა აღმოსავლეთ საქართველოში
 • § 2. რეფორმა დასავლეთ საქართველოში
 • § 3. რეფორმის შედეგები და მნიშვნელობა

თავი VII - სოფლის საზოგადოებრივი მმართველობის შემოღება. სასამართლო და საქალაქო რეფორმები

 • § 1. სოფლის საზოგადოებრივი მმართველობა
 • § 2. სასამართლო რეფორმა
 • § 3. საქალაქო რეფორმა

თავი VIII - კაპიტალიზმის განვითარება საქართველოში რეფორმის შემდეგ (1865 –1900 წწ.)

 • § 1. კაპიტალისტური ურთიერთობის განვითარება სოფელში
 • § 2. მრეწველობის განვითარება
 • § 3. მუშათა კლასის ჩამოყალიბება
 • § 4. ვაჭრობა და დეკრეტი
 • § 5. ქალაქებისა და სავაჭრო-სამრეწველო დაბების განვითარება

თავი IX - რუსეთ-თურქეთის (1877 –1878 წწ.) ომი და საქართველო

თავი X - ქართველი ერი და ეროვნულ-განმათავისუფლებელი მოძრაობა XIX საუკუნის მეორე ნახევარში

 • § 1. ქართველი ერი
 • § 2. ეროვნულ-განმათავისუფლებელი მოძრაობა
 • § 3. ეროვნულ-განმათავისუფლებელი მოძრაობის იდეური მიმდინარეობანი

თავი XI - აგრარული ურთიერთობა საქართველოში რეფორმის მომდევნო (60 –90-იანი წლები)

 • § 1. მიწათმფლობელობის ფეოდალური ხასიათი მემამულეთა კლასის სოციალ-ეკონომიური მდგომარეობა
 • § 2. გლეხობის სოციალ-ეკონომიური მდგომარეობა
 • § 3. კლასობრივი ბრძოლა

თავი XII - ხალხოსნური მოძრაობა საქართველოში 70 –80-იან წლებში

 • § 1. ნაროდნიკობის (ხალხოსნობის) სოციალ-პოლიტიკური არსი და ისტორიული მნიშვნელობა
 • § 2. ნაროდნიკობის წარმოშობის ძირითადი მიზეზები
 • § 3. ხალხოსნური მოძრაობა 70-იან წლებში
 • § 4. ხალხოსნური მოძრაობა 80-იან წლებში

თავი XIII - 80-იანი წლების რეაქცია და საქართველოს საზოგადოები ძალები

 • § 1. პოლიტიკური რეაქციის გაძლიერება
 • § 2. ცვლილებანი კავკასიის უმაღლეს მმართველობაში. კოლონიური ჩაგვრის გაძლიერება საქართველოში
 • § 3. რეაქციული ძალების შემოტევა ქართული ეროვნული კულტურის წინააღმდეგ
 • § 4. ბრძოლა ცარიზმის რუსიფიკატორული პოლიტიკის წინააღმდეგ განათლების და ეკლესიის დარგში
 • § 5. ქართული ეროვნულ-კულტურული და სამეურნეო საზოგადოება – დაწესებულებანი რეაქციის წლებში
 • § 6. 80-იანი წლების ქართული პრესა ცენზურის ბრჭყალებში
 • § 7. რეაქციის ძალების ახალი შემოტევა. დიმიტრი ყიფიანის მკვლელობა. ეროვნულ-განმათავისუფლებელი მოძრაობის ისტორიული მნიშვნელობა

თავი XIV - მუშათა კლასის მდგომარეობა XIX საუკუნის 70 – 90-იან წლებში და მუშათა მოძრაობის პირველი ნაბიჯები

 • § 1. მუშათა კლასის მდგომარეობა
 • § 2. მუშათა პირველი გაფიცვები საქართველოში

თავი XV - საქალაქო თვითმმართველობანი 1875 –1905 წწ. ეროვნების შემოღების საკითხი

 • § 1. საქალაქო თვითმმართველობანი 1875 –1905 წწ.
 • § 2. ერობის შემოღების საკითხი

თავი XVI - მარქსიზმის წარმოშობა და დამკვიდრება საქართველოში

 • § 1. მარქსისტული მიმდინარეობის წარმოშობა საქართველოში
 • § 2. მუშათა მოძრაობისა და სოციალიზმის შეერთება საქართველოში

თავი XVII - ქართული კულტურა XIX საუკუნეში

 • § 1. ახალი ყოფა და ახალი კულტურა
 • § 2. მოსახლეობის მატერიალური ყოფა
 • § 3. ხალხის სულიერი ყოფა
 • § 4. ლიტერატურა და პრესა
 • § 5. განათლება და მეცნიერება
 • § 6. ხელოვნება
 • § 7. კულტურული ურთიერთობა სხვა ხალხებთან

მეხუთე ტომის რედაქტორი: ირაკლი ანთელავა

მეხუთე ტომის ავტორები: ირაკლი ანთელავა, ეთერ ორჯონიკიძე; ედიშერ ხოშტარია; ალექსანდრე ბენდიანიშვილი; მიხეილ გაფრინდაშვილი; ავთანდილ იოსელიანი; აბელ კიკვიძე; ლეონიდე გორგილაძე

სამეცნიერო ლიტერატურა

საქართველოს ისტორია

გვერდების რაოდენობა: 653

ფორმატი: PDF

ჩამოტვირთეთ წიგნი:

საქართველოს ისტორიის ნარკვევები (ტ.5)

გამომცემლობა "საბჭოთა საქართველო"
თბილისი, 1970

ფაილი ატვირთული .rar ფორმატით. ჩამოტვირთეთ და ამოაარქივეთ PDF ფაილი. პაროლი არქივზე: Qwelly

აქვე იხილეთ:

საქართველოს ისტორიის ნარკვევები (სარჩევი)

საქართველოს ისტორიის ნარკვევები (ტ.4)

საქართველოს ისტორიის ნარკვევები (ტ.6)

ტეგები: PDF, Qwelly, ელ.წიგნები, ნარკვევები, საქართველოს_ისტორია

ნახვა: 1263

გამოხმაურებები!

უკვე საუკუნენახევრის ისტორია აქვს. უფრო სწორედ, შეწყვეტილი ისტორია.

Kakha_მ თქვა:

კაპიტალიზმს ჩვენში რა ღრმა ფესვი ქონია!!

RSS

ღონისძიებები

ბლოგ პოსტები

Mmoexp Path of exile currency: Early League Strategies

გამოაქვეყნა Rozemondbell_მ.
თარიღი: ივნისი 14, 2024.
საათი: 6:55am 0 კომენტარი

Early League Strategies

1. Efficient Atlas Progression:

Build a Solid Base: Start by Path of exile currency unlocking as many maps as possible to expand your map pool and access varied content.

Favorite Maps: Utilize the favorite system to increase drop rates of preferred maps, optimizing runs for layout, boss difficulty, or loot potential.

Use of Sextants and Scarabs: With the new Vaal…

გაგრძელება

Elden Ring

გამოაქვეყნა Shelie Paley_მ.
თარიღი: ივნისი 13, 2024.
საათი: 12:00pm 0 კომენტარი

We've visible a few Elden Ring Runes speedruns already, which include human beings beating the game with out ever dying a unmarried time in the Lands Between, among different hard runs. One character who is set statistics in the international for the present day Souls-like sport from FromSoftware with the quickest speed feasible is again with a new document-breaking score.

YouTuber and famous Souls speedrunner Distortion2 shared a video of their file-breaking of entirety speed of…

გაგრძელება

Throne and Liberty

გამოაქვეყნა taoaxue_მ.
თარიღი: ივნისი 13, 2024.
საათი: 6:30am 0 კომენტარი

Embarking on the journey in Throne and Liberty is an exciting adventure filled with challenges and triumphs. By adhering to these top 10 tips for beginners, you'll navigate the complexities of the realm with greater confidence and efficiency. Remember to immerse yourself in the lore, forge alliances, and embrace the dynamic nature of the game. May your journey be filled with epic battles, strategic victories, and the Throne and Liberty Lucent glory of claiming your rightful place in the…

გაგრძელება

The introduction of the dodge roll

გამოაქვეყნა taoaxue_მ.
თარიღი: ივნისი 13, 2024.
საათი: 4:53am 0 კომენტარი

But the impact of the dodge roll extended beyond combat mechanics. It reshaped the entire gameplay experience, instilling a sense of agency and empowerment. Suddenly, every encounter became an opportunity to showcase my mastery of the game's mechanics.

Moreover, the dodge roll added depth to POE currency trade character builds and customization. Players could now tailor their playstyles around agility and evasion, opting…

გაგრძელება

Qwelly World

free counters