სამაგისტრო ნაშრომი - გიორგი ნუსხელაძე

სამაგისტრო ნაშრომი, თსუ, გიორგი ნუსხელაძე, ქველი, სოციოლოგია, Qwelly, sociology, Giorgi Nuskheladze, thesis, MA

სამაგისტრო ნაშრომი წარდგენილია ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სოციოლოგიის მაგისტრის აკადემიური ხარისხის მინიჭების მოთხოვნების შესაბამისად

პროგრამა: სოციოლოგია
სამეცნიერო ხელმძღვანელი: ამირან ბერძენიშვილი, პროფესორი

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლოგო, თსუს ლოგო, სამაგისტრო ნაშრომი, თეზისი, Qwelly, TSU, sociology
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
თბილისი, 2016

შესავალი

      აზარტულ თამაშებზე დამოკიდებულება ქართველ ახალგაზრდებში წარმოადგენს თეორიულ და კვლევით ნაწილებს. შესაბამისად, თითეული ნაწილი დაყოფილია რამდენიმე ქვეთავად. თეორიულ ნაწილში წარმოდგენილია: აზარტული თამაშების ზოგადი მიმოხილვა, სოციოლოგიური გააზრება და მკურნალობის მეთოდები. კვლევის ანგარიშში წარმოდგენილია პრობლემის აქტუალობა საქართველოში, კვლევის ანალიზი და დასკვნა. თანდართულ კომენტარებში შეძლებთ სხვადასხვა განმარტებების ნახვას. ნაშრომში ნახსენები მკვლევარების სახელები და გვარები შეგიძლიათ იხილოთ გამოყენებულ ლიტერატურაში. წინამდებარე სტატიაში არ არის წარმოდგენილი მეთოდოლოგიური ნაწილი, რადგან მოცემული ნაშრომი წარმოადგენს სოციოლოოგიის მაგისტრის ხარისხისათვის ჩატარებულ კვლევას, რომელიც გადაკეთებულია სასტატიო ვერსიად ინტერნეტისათვის.

      კვლევაში გაწეული დახმარებისათვის მადლობას ვუხდი ჩემს ოჯახს, თემის ხელმძღვანელს ბატონ ამირან ბერძენიშვილს, ლიკა წულაძეს და ჩემს მეგობარ რუსუდან ქიმერიძეს. ასევე მინდა მადლობა გადავუხადო თითოულ რესპონდენტს გაწეული დახმარებისათვის.

იხილეთ ნაშრომი:

აზარტულ თამაშებზე დამოკიდებულება ქართველ ახალგაზრდებში

ტეგები: Qwelly, ახალგაზრდები, თამაშები, თსუ, ნუსხელაძე, სამაგისტრო, სოციოლოგია

ნახვა: 2201

ღონისძიებები

ბლოგ პოსტები

he game's narrative weaves

გამოაქვეყნა taoaxue_მ.
თარიღი: აპრილი 19, 2024.
საათი: 6:00am 0 კომენტარი

A Seamless Living World: Throne and Liberty boasts a seamless and dynamic world, where environments and even dungeons adapt and change based on weather conditions and surrounding surroundings. This dynamic environment adds a layer of immersion and unpredictability to exploration and gameplay, constantly keeping players on their toes.

Immersive Narrative: The game's narrative weaves an intricate tapestry connecting the past, present, and future. While details remain scarce, this unique…

გაგრძელება

Important Notes

გამოაქვეყნა taoaxue_მ.
თარიღი: აპრილი 18, 2024.
საათი: 6:30am 0 კომენტარი

Spotting Extraction Points: Extraction points are marked by Blue Headstones that emerge from the ground. Listen for the telltale sound of rumbling rocks, signaling the  proximity of an extraction point.

Activating the Portal: Approach the Blue Headstone and interact with it by pressing the "F" key on your keyboard. This will open a blue portal, your ticket to safety.

Entering the Portal: Once the portal is active, step into it to initiate the extraction process. Keep an eye out…

გაგრძელება

A Deep Dive into purchase Night Crows Diamonds

გამოაქვეყნა millan Myra_მ.
თარიღი: აპრილი 13, 2024.
საათი: 10:00am 0 კომენტარი

In the realm of gaming, the allure of microtransactions often beckons players of  promises of rare loot, powerful weapons, and legendary mounts. But are these investments truly worth the cost? Today, we embark on a journey into the world of Night Crows, a popular online game, to unravel the mysteries behind its microtransaction system.

Meet Nathan Pay, a seasoned gamer and host of the Blan Crypto channel. With a passion for exploring the depths of virtual economies, Nathan dives…

გაგრძელება

purchase an instrument

გამოაქვეყნა millan Myra_მ.
თარიღი: აპრილი 10, 2024.
საათი: 11:00am 0 კომენტარი

In the blink of an eye, the procedure changed into the following: mine ores make smelt of ore to forge bronze daggers chicken execution, then sell the rest to the greedy clerk at the shop, and use the cash to buy tools. And on and so forth it goes on. As of now I've consumed all the energy drinks available I have available . I've never had to fight this intensely in my entire life to get rid of chickens. I took another bottle of red bull, knowing it…

გაგრძელება

Qwelly World

free counters