სამაგისტრო ნაშრომი - ლიკა ოქროპირიძე

სამაგისტრო ნაშრომი, ილიაუნი, ლიკა ოქროპირიძე, ქველი, სოციოლოგია, Qwelly, sociology, lika okropiridze, thesis, MA

სამაგისტრო ნაშრომი წარდგენილია ილიას სახელმწიფო უნივერსტიტების მეცნიერებისა და ხელოვნების ფაკულტეტზე სოციოლოგიის მაგისტრის აკადემიური ხარისხის მინიჭების მოთხოვნების შესაბამისად

პროგრამა: სოციოლოგია
სამეცნიერო ხელმძღვანელი: ქეთევან გურჩიანი, ასოცირებული პროფესორი

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლოგო, ილიაუნის ლოგო, სამაგისტრო ნაშრომი, თეზისი, Qwelly, iliauni, sociology
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
თბილისი, 2016

აბსტრაქტი

      დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში მემარცხენე იდეოლოგია ბევრი იმ ახალგაზრდული ჯგუფის საყრდენია, რომლებიც აქტიურად არიან ჩართულნი სამოქალაქო პროცესებში. ამ ჯგუფებს არსებობა უწევთ იმ გარემოში, სადაც მათზე და მათ მიმართებებზე რელიგიურ საკითხებთან საბჭოთა კავშირიდან გადმონაშთი წარმოდგენები არსებობს. ნაშრომში თბილისში არსეული ახალგაზრდული მემარცხენე ჯგუფებისა და რელიგიის თემა განხილული იქნება ამ ჯგუფების ადგილობრივ კულტურასთან ადაპტაციისა და მემარცხენე იდეოლოგიის „თარგმნის“ ჭრილში. ახალგაზრდული მემარცხენე ჯგუფების დამოკიდებულებებზე მსჯელობა მოხდება სიღრმისეული ინტერვიუების, კონტენტ და დისკურსის ანალიზის საფუძველზე რაც შესაძლებლობას შექმნის გაანალიზდეს მემარცხენეობის ქართული თარგმანის სპეციფიკა, გამოკითხული ჯგუფების პოზიციები/ტაქტიკები რელიგიურ საკითხებთან მიმართებაში და ასევე, გამოკითხული მემარცხენე ახალგაზრდების იდეოსკეიპი.

ძირითადი ტერმინები

მემარცხენე იდეოლოგია, რელიგია, იდეების "თარგმნა", თვითპრეზეტაცია, "იდეოსკეიპი".

იხილეთ ნაშრომი:

თბილისში არსებული ახალგაზრდული მემარცხენე ჯგუფები და რელიგია

ტეგები: Iliauni, Qwelly, sociology, ახალგაზრდები, ილიაუნი, ოქროპირიძე, სამაგისტრო, ქველი

ნახვა: 956

ღონისძიებები

ბლოგ პოსტები

Throne and Liberty reaches new heights in this encounter

გამოაქვეყნა Ludwighench_მ.
თარიღი: მაისი 25, 2024.
საათი: 11:00am 0 კომენტარი

In the ever-expanding realm of TL Lucent, the challenge and thrill of guild raid bosses have become a pinnacle experience for seasoned adventurers. Among these formidable foes stands Cornelius, a Level 48 Raid Boss that demands the combined might of guild members to conquer. This article explores the epic encounter with Cornelius, shedding light on the strategies, intricacies, and the awe-inspiring Longbow gameplay captured in stunning 1440p epic quality.

The Enigma of…

გაგრძელება

How To Reset Skill Points Sometimes

გამოაქვეყნა Rozemondbell_მ.
თარიღი: მაისი 24, 2024.
საათი: 11:30am 0 კომენტარი

How To Trade

You can access the Trade Market from Path of exile currency the pause menu or by interacting with the Trade Market board in town. From here you can select the category, then choose the specific item you're looking for, and you'll be able toput your items up for trade to make an offer.

Some items on the Trade Market have specific asking trade prices. Some of these prices are negotiable, but others strictly require their asking price for a successful trade.

You…

გაგრძელება

Throne and Liberty provide a thrilling blend

გამოაქვეყნა Ludwighench_მ.
თარიღი: მაისი 23, 2024.
საათი: 10:30am 0 კომენტარი

This enhanced agility is particularly valuable in both offensive and defensive scenarios, creating opportunities for strategic maneuvers.

Mastering dual-wielding combos with Throne and Liberty Lucent

the Dagger and Greatsword adds a layer of complexity to the combat style.

Players can seamlessly transition between the brute force of the Greatsword and the precision of the Dagger, keeping opponents on their toes.

Now, let's explore the synergies and dynamic combos that…

გაგრძელება

Dark and Darker Mobile combines battle

გამოაქვეყნა taoaxue_მ.
თარიღი: მაისი 23, 2024.
საათი: 6:00am 0 კომენტარი

RELATED: Dark and Darker Lawsuit with Nexon Dismissed, however There's a Catch

The cellular sport, but, is in the fingers of another developer, Krafton’s Bluehole Studio. At this factor, evidently Dark and Darker Mobile will now not be a direct port of the PC game, but alternatively a brand new adventure completely. Krafton has stated that Bluehole might be running to “recreate” and “capture the spirit” of the authentic’s gameplay, but the Dark And Darker Gold cell recreation may be…

გაგრძელება

Qwelly World

free counters