სამაგისტრო ნაშრომი - ლაშა ჩილინდრიშვილი

სამაგისტრო ნაშრომი, ილიაუნი, ლაშა ჩილინდრიშვილი, ქველი, სოციოლოგია, Qwelly, sociology, lasha chilindrishvili, thesis, MA

სამაგისტრო ნაშრომი წარდგენილია ილიას სახელმწიფო უნივერსტიტების მეცნიერებისა და ხელოვნების ფაკულტეტზე სოციოლოგიის მაგისტრის აკადემიური ხარისხის მინიჭების მოთხოვნების შესაბამისად

პროგრამა: სოციოლოგია
სამეცნიერო ხელმძღვანელი: გიგი თევზაძე, პროფესორი

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლოგო, ილიაუნის ლოგო, სამაგისტრო ნაშრომი, თეზისი, Qwelly, iliauni, sociology
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
თბილისი, 2018

აბსტრაქტი

      გლობალური ელექტრონული ქსელის დინამური განვითარება და მისი ინტეგრირება ადამიანთა ცხოვრების სხვადასხვა სფეროში უსწრებს ამ სფეროში მიმდინარე პროცესების მეცნიერულ გააზრებას. არადა, ისეთ მასშტაბური მოვლენა, როგორიცაა ინტერნეტი, რომელმაც მოახდინა მესამე ტექნოლოგიური რევოლუცია, აუცილებელ შესწავლას მოითხოვს და სოციოლოგიის თვალთახედვით, განსაკუთრებულ ინტერესს წარმოადგენს ვირტუალური საზოგადოებების კვლევა. ინტერნეტის ფენომენის წყალობით არა მხოლოდ ახალი საკომუნიკაციო საშუალება გაჩნდა, არამედ ახალი ტიპის საზოგადოების კრეაციის შესაძლებლობაც. ნაშრომში გამოკვლეულია ვირტუალურ საზოგადოებაში არამატერიალური კაპიტალის გავლენა, ვირტუალური ველის მაგალითად კი გამოყენებულია სოციალური ქსელი Qwelly. კვლევა აღწერლობითი და ანალიტიკური მეთოდებით ხორციელდებოდა. მიუხედავად იმისა, რომ ვირტუალური საზოგადოება შექმნილია რეალური ადამიანების მიერ და თავდაპირველად ვითარდებოდა კლასიკური სოციოლოგიის პრინციპებით, დროის განმავლობაში იგი იძენს მინიმუმ ერთ ფენომენალურ თვისებას, რომლის ანალოგი არ არსებობდა და ვერც იქნებოდა Offline საზოგადოებაში.

ძირითადი ტერმინები:

გლობალური ქსელი, ვირტუალური სივრცე, ონლაინ საზოგადოება, ვირტუალური კაპიტალი, სიმბოლური კაპიტალი, კულტურული კაპიტალი, კიბერპროტეზი, ჰიპერრეალობა, სიმულაკრი, ინტერნეტი, აქტორი

იხილეთ ნაშრომი:

მცირე საზოგადოების კაპიტალის ფორმები ვირტუალურ ქსელში

ტეგები: Qwelly, ინტერნეტი, კაპიტალი, კვლევა, ნაშრომები, სამაგისტრო, სოციოლოგია

ნახვა: 880

ბლოგ პოსტები

he game's narrative weaves

გამოაქვეყნა taoaxue_მ.
თარიღი: აპრილი 19, 2024.
საათი: 6:00am 0 კომენტარი

A Seamless Living World: Throne and Liberty boasts a seamless and dynamic world, where environments and even dungeons adapt and change based on weather conditions and surrounding surroundings. This dynamic environment adds a layer of immersion and unpredictability to exploration and gameplay, constantly keeping players on their toes.

Immersive Narrative: The game's narrative weaves an intricate tapestry connecting the past, present, and future. While details remain scarce, this unique…

გაგრძელება

Important Notes

გამოაქვეყნა taoaxue_მ.
თარიღი: აპრილი 18, 2024.
საათი: 6:30am 0 კომენტარი

Spotting Extraction Points: Extraction points are marked by Blue Headstones that emerge from the ground. Listen for the telltale sound of rumbling rocks, signaling the  proximity of an extraction point.

Activating the Portal: Approach the Blue Headstone and interact with it by pressing the "F" key on your keyboard. This will open a blue portal, your ticket to safety.

Entering the Portal: Once the portal is active, step into it to initiate the extraction process. Keep an eye out…

გაგრძელება

A Deep Dive into purchase Night Crows Diamonds

გამოაქვეყნა millan Myra_მ.
თარიღი: აპრილი 13, 2024.
საათი: 10:00am 0 კომენტარი

In the realm of gaming, the allure of microtransactions often beckons players of  promises of rare loot, powerful weapons, and legendary mounts. But are these investments truly worth the cost? Today, we embark on a journey into the world of Night Crows, a popular online game, to unravel the mysteries behind its microtransaction system.

Meet Nathan Pay, a seasoned gamer and host of the Blan Crypto channel. With a passion for exploring the depths of virtual economies, Nathan dives…

გაგრძელება

purchase an instrument

გამოაქვეყნა millan Myra_მ.
თარიღი: აპრილი 10, 2024.
საათი: 11:00am 0 კომენტარი

In the blink of an eye, the procedure changed into the following: mine ores make smelt of ore to forge bronze daggers chicken execution, then sell the rest to the greedy clerk at the shop, and use the cash to buy tools. And on and so forth it goes on. As of now I've consumed all the energy drinks available I have available . I've never had to fight this intensely in my entire life to get rid of chickens. I took another bottle of red bull, knowing it…

გაგრძელება

Qwelly World

free counters