ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფაკულტეტთაგან, ყველაზე დიდი და მრავალსტუდენტიან-მრავალპროფილიანი ფაკულტეტია - მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი. დაინტერესებას იწვევს ის ფაქტი, რომ ამ ფაკულტეტზე სტუდენტებს შეუძლიათ აირჩიონ მრავალ საინტერესო პროფესიათაგან სასურველი. ასევე კურსების მრავალფეროვნება გახდა მიზეზი მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის განსაკუთრებული პოპულარობისა და მოთხოვნადობისა. ლიტერატურა, ხელოვნება, თეატრი, მუსიკა, ბუნებრივი მოვლენები, უცხო ქვეყნების ისტორიები, მომავალი თაობების აღზრდა, პოლიტიკური და სოციალური პროცესების ანალიზი და შესწავლა - ყველა ეს და კიდევ სხვა მრავალიც, ამ ფაკულტეტის წიაღშია მოქცეული.

       მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის პროგრამების მიზანია, სტუდენტს მისცეს, ერთი მხრივ, ფართო განათლება, გამოუმუშაოს ინტერდისციპლინური ხედვა, შესწავლის, გაცნობიერების, გააზრებული დასკვნების გამოტანისა და ცოდნის სწრაფად განახლების უნარი, მეორე მხრივ კი,მისცეს ღრმა ცოდნა სტუდენტის მიერ არჩეულ რომელიმე კონკრეტულ სფეროში. ამიტომ სწავლება აქ ლიბერალური განათლების პრინციპებზე დაყრდნობით ხორციელდება, რაც სტუდენტის დამოუკიდებელი არჩევანის თავისუფლებას გულისხმობს და მომავალი პროფესიის გააზრებული არჩევისა და, შესაბამისად, წარმატების მიღწევის საფუძველია.

       მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი მაქსიმალურად უზრუნველყოფს სტუდენტისათვის აკადემიური თავისუფლებას და არჩევითობის პრინციპის დაცვას. პირველი და მეორე სემესტრების განმავლობაში სტუდენტი გაივლის ზოგად საგნებს, როგორებიცაა თანამედროვე აზროვნების შესავალი, მათემატიკა, კომპიუტერის საბაზისო კურსი, დაეუფლება ინგლისურ ენას, აკადემიურ წერას, პრეზენტაციის, კომუნიკაციისა და დისკუსიის ტექნიკებს, საინფორმაციო წიგნიერებას. ზოგადი საგნების გავლის შემდეგ სტუდენტს შეუძლია, აირჩიოს ერთი ან ორი დარგი, რომელიც მისთვის უფრო საინტერესოა და მომდევნო 6 სემესტრის განმავლობაში შესაბამისი მიმართულებით გაიღრმავოს ცოდნა და მიიღოს ბაკალავრის ხარისხი.

       ფაკულტეტი სთავაზობს სტუდენტებს საბაკალავრო და პროფესიული უმაღლესი განათლების პროგრამების ძალიან ფართო სპექტრს: ევროპისმცოდნეობა, პოლიტიკური მეცნიერებები, სოციოლოგია, ფილოსოფია, გამოყენებითი ფსიქოლოგია, მათემატიკა, ფიზიკა, ბიოლოგია, ისტორია, არქეოლოგია, ხელოვნების ისტორია, ქართული ენა და ლიტერატურა, ინგლისური ენა და ლიტერატურა, გერმანული ენა და ლიტერატურა, რომანული ფილოლოგია (ფრანგული / ესპანური / იტალიური), რუსული ენა და ლიტერატურა, აღმოსავლური ენა და ლიტერატურა (ებრაული / თურქული / სპარსული/ აზერბაიჯანული), გამოყენებითი ხელოვნება, მსახიობის ოსტატობა, სპეციალური განათლება და ინკლუზია, ხელოვნების დარგების დიდაქტიკა (სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება, მუსიკა), უცხო ენების მასწავლებელი, დაწყებითი სკოლის მასწავლებელი, სკოლამდელი აღზრდის პედაგოგიკა და ფსიქოლოგია.

       ბაკალავრიატი სტუდენტს აძლევს შრომით ბაზარზე კვალიფიციური სამუშაო ადგილის მიღებისა და შემდგომი კარიერული ზრდის შესაძლებლობას (ყოველი მესამე სტუდენტი დასაქმებულია ჯერ კიდევ ბაკალავრიატში სწავლის დროს, მათ შორის თითქმის ნახევარი მუშაობს სპეციალობით), ასევე ამზადებს უმაღლესი განათლების შემდგომ საფეხურზე, მაგისტრატურაში სწავლის წარმატებულად გაგრძელებისათვის.

საბაკალვრო საფეხური

  1. საინფორმაციო ცენტრი ტელ. 2 29 47 12
  2. ფაკულტეტის ელ-ფოსტა: arts_sciences@iliauni.edu.ge

სამაგისტრო/სადქოტორო საფეხური

  1. საინფორმაციო - 2 22 06 48; 2 23 10 18 
  2. ელ-ფოსტა: graduateschool@iliauni.edu.ge

 

მისამართი:

საბაკალავრო საფეხური 

  • ოთახი A 206
  • ილია ჭავჭავაძის გამზ. 32, 0162 თბილისი

სამაგისტრო/სადოქტორო საფეხური

  • ოთახი E 201
  • ქ. ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5, ვაკის პარკის მიმდებარე ტერიტორია

ფაკულტეტის ირგვლივ, სხვადასხვა საინტერესო ამბების განხილვა ჩვენს ფორუმებში:

სიახლეები

ტეგები: Art, Department, Faculty, Iliauni, Qwelly, Sciences, ილიაუნი, მეცნიერება, ფაკულტეტი, ხელოვნება

ნახვა: 1715

ღონისძიებები

ბლოგ პოსტები

Mmoexp: Nearly 2% of all Diablo 4 amateur deaths are to a distinct bang-up

გამოაქვეყნა Rozemondbell_მ.
თარიღი: მაისი 30, 2024.
საათი: 11:48am 0 კომენტარი

Diablo 4's abominable new Abattoir of Zir blow is abreast for changes, acknowledgment to Diablo 4 Items   developers alert to feedback.

Earlier this week, the Abattoir of Zir blow went animate as a casting new endgame action for the advancing Division 2, billed as a super-hard blow for abandoned the best accomplished Diablo 4 players. However, it's accepted to be added arresting than enjoyable, as players admission…

გაგრძელება

გაფიქრებები პროცესებზე

გამოაქვეყნა ლაშა_მ.
თარიღი: მაისი 29, 2024.
საათი: 6:52pm 0 კომენტარი

დღიურის მთელი იდეა ხომ იმ მონიშვნების გაკეთებაა, რომელიც გონების გაფიქრებებს შეინახავს? ჰოდა, იყოს აქ. გზადაგზა მივამატებ ხოლმე, განვაახლებ...

შეიძლება საღლიცინოდ სამყოფიც არ არის, მაგრამ იქნებ მართლა არსებობს „გლობალური ომის პარტია?“ აი, როგორც დორნში (უკიდურეს სამხრეთში) არ ეჯერათ თეთრი მოსიარულეების არსებობა და საბოლოოდ, ხომ გამოჩნდნენ?

ეს ზამთარიც…

გაგრძელება

With Sword and Shield in buying TL Lucent is a rewarding

გამოაქვეყნა Ludwighench_მ.
თარიღი: მაისი 29, 2024.
საათი: 11:30am 0 კომენტარი

In the expansive world of TL Lucent, the pursuit of wealth and resources is a constant endeavor for adventurers seeking to enhance their characters. One of the most efficient methods of accumulating both Sollant resources and gold is through dedicated farming. In this comprehensive guide, we will explore the art of Sollant and gold farming, focusing on the use of Sword and Shield. This classic combination offers a balanced approach, blending offense and defense to create a formidable farming…

გაგრძელება

Your Manual to Easy On-line Courting

გამოაქვეყნა EFTcheat_მ.
თარიღი: მაისი 28, 2024.
საათი: 2:30pm 0 კომენტარიWithin the electronic age, getting a romantic link has not been simpler, because of the myriad of relationship web sites readily available. However, Lots of individuals are delay by the wearisome signal-up processes and unlimited questionnaires that the majority platforms need. For anyone trying to dive straight in to the courting pool without the headache of creating an account, free dating web sites without having signal-up provide a convenient and fast way to begin…

გაგრძელება

Qwelly World

free counters