რა არჩევანი გვაქვს ილიაუნში სწავლის გაგრძელების მსურველებს, ახლა მოგახსენებთ

როგორც ილიაუნის ოფიციალურ გვერდზე იტყობინებიან, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 2014 – 2015 სასწავლო წლისათვის აცხადებს მიღებას შემდეგ სამაგისტრო პროგრამებზე: 

მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი სამაგისტრო პროგრამები

 • მიმართულება: საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები
  • სიცოცხლის შემსწავლელ მეცნიერებათა სამაგისტრო პროგრამა
   • ეკოლოგია
   • ბუნებათსარგებლობა (MBA)
   • ბუნებათსარგებლობა (MSc)
   • სატყეო მეცნიერება
   • ტყის რესურსების მდგრადი მართვა
   • მოლეკულური ბიომეცნიერებები
   • ბიოფარმაცია
   • ნეირომეცნიერებები
   • გამოყენებითი გენეტიკა
  • საკვები პროდუქტების მეცნიერება

 • მიმართულება: ჯანდაცვა
  • ფსიქიკური ჯანმრთელობა

 • მიმართულება: ჰუმანიტარული
  • უცხო ენათა ფილოლოგია (ანგლისტიკა, გერმანული ფილოლოგია, რომანული ფილოლოგია) და შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობა
  • გამოყენებითი უცხო ენები და საერთაშორიოს მოლაპარაკებები / ეკონომიკა (ევროპული - რუსული - აღმოსავლური)
  • გამოყენებითი ენათმეცნიერება
  • ფილოსოფია
  • შუა საუკუნეების კვლევები (ენა, ლიტერატურა, ისტორია, ფილოსოფია, ხელოვნების ისტორია, რელიგია)

 • მიმართულება: ხელოვნება
  • სახელოვნებო თეორიის და პრაქტიკის კვლევები და კულტურის მენეჯმენტი

 • მიმართულება: განათლება
  • განათლების ადმინისტრირება
  • ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის საბაზო და საშუალო საფეხურის საგნის / საგნობრივი ჯგუფის მასწავლებელი
  • ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი, მათემატიკის მასწავლებელი, საზოგადოებრივი მეცნიერებების მასწავლებელი, საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების მასწავლებელი, უცხო ენების (ინგლისური, ფრანგული, გერმანული) მასწავლებელი
  • ახალი სამაგისტრო პროგრამა - სპეციალური განათლება

 • მიმართულება: სოციალური მეცნიერებები
  • ფსიქოლოგია (სოციალური ფსიქოლოგია, განათლების ფსიქოლოგია, კლინიკური ფსიქოლოგია)
  • მედია, ჟურნალისტიკა და კომუნიკაცია: პრაქტიკა, კვლევა
  • პოლიტიკის მეცნიერება (საერთაშორისო ურთიერთობები, ევროპისმცოდნეობა, კავკასიის კვლევები, საბჭოთა კვლევები, პოლიტიკის მეცნიერება)
  • საჯარო პოლიტიკის ადმინისტრირება
  • სოციოლოგია
  • ადიქციის კვლევები

 • მიმართულება: მიმართულებათაშორისი დარგები
  • სოციალური სამუშაო

 • მიმართულება: მათემატიკა

  თანამედროვე მათემატიკის ძირითადი პარადიგმები და გამოყენებები

  ბიზნესის სკოლის სამაგისტრო პროგრამები

  • MBA (Eng)
  • ბიზნესის ადმინისტრირება (მენეჯმენტი; საბანკო და საფინანსო საქმე, ტურიზმის მენეჯმენტი)
  • სადაზღვევო საქმე
  • ჯანდაცვის პოლიტიკა და მენეჯმენტი

  სამართლის სკოლის სამაგისტრო პროგრამა

  • კერძო (ბიზნეს) სამართლის პროგრამა

  საინჟინრო ფაკულტეტის სამაგისტრო პროგრამები

  • დედამიწის შემსწავლელი მეცნიერებები (გეოლოგია, გეოფიზიკა, გეოგრაფია და GIS ტექნოლოგიები, მეტეოროლოგია)
  • არქეოლოგია
  • საზღვაო კვლევები
  • ფიზიკისა და ასტრონომიის სამაგისტრო პროგრამა (ელემენტარულ ნაწილაკთა ფიზიკა და კოსმოლოგიია; თეორიული ასტროფიზიკა; ვარსკვლავთ და გარეგალაქტიკური ასტრონომია; მზის ფიზიკა; კოსმოლოგია; ატმოსფეროსა და იონოსფეროს ფიზიკა; ბიოფიზიკა)
  • ახალი მასალები ნანოელექტრონიკისა და ნანოინჟინერიისთვის
  • პროგრამული ინჟინერია
  • კომპიუტერული გრაფიკა
  • თანამედროვე არქიტექტურა და მდგრადი განვითარება

ტეგები: Qwelly, განათლება, ილიაუნი, მაგისტრატურა, პროგრამა, სწავლა, ფაკულტეტი

ნახვა: 871

ღონისძიებები

ბლოგ პოსტები

Mmoexp: Nearly 2% of all Diablo 4 amateur deaths are to a distinct bang-up

გამოაქვეყნა Rozemondbell_მ.
თარიღი: მაისი 30, 2024.
საათი: 11:48am 0 კომენტარი

Diablo 4's abominable new Abattoir of Zir blow is abreast for changes, acknowledgment to Diablo 4 Items   developers alert to feedback.

Earlier this week, the Abattoir of Zir blow went animate as a casting new endgame action for the advancing Division 2, billed as a super-hard blow for abandoned the best accomplished Diablo 4 players. However, it's accepted to be added arresting than enjoyable, as players admission…

გაგრძელება

გაფიქრებები პროცესებზე

გამოაქვეყნა ლაშა_მ.
თარიღი: მაისი 29, 2024.
საათი: 6:52pm 0 კომენტარი

დღიურის მთელი იდეა ხომ იმ მონიშვნების გაკეთებაა, რომელიც გონების გაფიქრებებს შეინახავს? ჰოდა, იყოს აქ. გზადაგზა მივამატებ ხოლმე, განვაახლებ...

შეიძლება საღლიცინოდ სამყოფიც არ არის, მაგრამ იქნებ მართლა არსებობს „გლობალური ომის პარტია?“ აი, როგორც დორნში (უკიდურეს სამხრეთში) არ ეჯერათ თეთრი მოსიარულეების არსებობა და საბოლოოდ, ხომ გამოჩნდნენ?

ეს ზამთარიც…

გაგრძელება

With Sword and Shield in buying TL Lucent is a rewarding

გამოაქვეყნა Ludwighench_მ.
თარიღი: მაისი 29, 2024.
საათი: 11:30am 0 კომენტარი

In the expansive world of TL Lucent, the pursuit of wealth and resources is a constant endeavor for adventurers seeking to enhance their characters. One of the most efficient methods of accumulating both Sollant resources and gold is through dedicated farming. In this comprehensive guide, we will explore the art of Sollant and gold farming, focusing on the use of Sword and Shield. This classic combination offers a balanced approach, blending offense and defense to create a formidable farming…

გაგრძელება

Your Manual to Easy On-line Courting

გამოაქვეყნა EFTcheat_მ.
თარიღი: მაისი 28, 2024.
საათი: 2:30pm 0 კომენტარიWithin the electronic age, getting a romantic link has not been simpler, because of the myriad of relationship web sites readily available. However, Lots of individuals are delay by the wearisome signal-up processes and unlimited questionnaires that the majority platforms need. For anyone trying to dive straight in to the courting pool without the headache of creating an account, free dating web sites without having signal-up provide a convenient and fast way to begin…

გაგრძელება

Qwelly World

free counters