რა არჩევანი გვაქვს ილიაუნში სწავლის გაგრძელების მსურველებს, ახლა მოგახსენებთ

როგორც ილიაუნის ოფიციალურ გვერდზე იტყობინებიან, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 2014 – 2015 სასწავლო წლისათვის აცხადებს მიღებას შემდეგ სამაგისტრო პროგრამებზე: 

მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი სამაგისტრო პროგრამები

 • მიმართულება: საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები
  • სიცოცხლის შემსწავლელ მეცნიერებათა სამაგისტრო პროგრამა
   • ეკოლოგია
   • ბუნებათსარგებლობა (MBA)
   • ბუნებათსარგებლობა (MSc)
   • სატყეო მეცნიერება
   • ტყის რესურსების მდგრადი მართვა
   • მოლეკულური ბიომეცნიერებები
   • ბიოფარმაცია
   • ნეირომეცნიერებები
   • გამოყენებითი გენეტიკა
  • საკვები პროდუქტების მეცნიერება

 • მიმართულება: ჯანდაცვა
  • ფსიქიკური ჯანმრთელობა

 • მიმართულება: ჰუმანიტარული
  • უცხო ენათა ფილოლოგია (ანგლისტიკა, გერმანული ფილოლოგია, რომანული ფილოლოგია) და შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობა
  • გამოყენებითი უცხო ენები და საერთაშორიოს მოლაპარაკებები / ეკონომიკა (ევროპული - რუსული - აღმოსავლური)
  • გამოყენებითი ენათმეცნიერება
  • ფილოსოფია
  • შუა საუკუნეების კვლევები (ენა, ლიტერატურა, ისტორია, ფილოსოფია, ხელოვნების ისტორია, რელიგია)

 • მიმართულება: ხელოვნება
  • სახელოვნებო თეორიის და პრაქტიკის კვლევები და კულტურის მენეჯმენტი

 • მიმართულება: განათლება
  • განათლების ადმინისტრირება
  • ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის საბაზო და საშუალო საფეხურის საგნის / საგნობრივი ჯგუფის მასწავლებელი
  • ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი, მათემატიკის მასწავლებელი, საზოგადოებრივი მეცნიერებების მასწავლებელი, საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების მასწავლებელი, უცხო ენების (ინგლისური, ფრანგული, გერმანული) მასწავლებელი
  • ახალი სამაგისტრო პროგრამა - სპეციალური განათლება

 • მიმართულება: სოციალური მეცნიერებები
  • ფსიქოლოგია (სოციალური ფსიქოლოგია, განათლების ფსიქოლოგია, კლინიკური ფსიქოლოგია)
  • მედია, ჟურნალისტიკა და კომუნიკაცია: პრაქტიკა, კვლევა
  • პოლიტიკის მეცნიერება (საერთაშორისო ურთიერთობები, ევროპისმცოდნეობა, კავკასიის კვლევები, საბჭოთა კვლევები, პოლიტიკის მეცნიერება)
  • საჯარო პოლიტიკის ადმინისტრირება
  • სოციოლოგია
  • ადიქციის კვლევები

 • მიმართულება: მიმართულებათაშორისი დარგები
  • სოციალური სამუშაო

 • მიმართულება: მათემატიკა

  თანამედროვე მათემატიკის ძირითადი პარადიგმები და გამოყენებები

  ბიზნესის სკოლის სამაგისტრო პროგრამები

  • MBA (Eng)
  • ბიზნესის ადმინისტრირება (მენეჯმენტი; საბანკო და საფინანსო საქმე, ტურიზმის მენეჯმენტი)
  • სადაზღვევო საქმე
  • ჯანდაცვის პოლიტიკა და მენეჯმენტი

  სამართლის სკოლის სამაგისტრო პროგრამა

  • კერძო (ბიზნეს) სამართლის პროგრამა

  საინჟინრო ფაკულტეტის სამაგისტრო პროგრამები

  • დედამიწის შემსწავლელი მეცნიერებები (გეოლოგია, გეოფიზიკა, გეოგრაფია და GIS ტექნოლოგიები, მეტეოროლოგია)
  • არქეოლოგია
  • საზღვაო კვლევები
  • ფიზიკისა და ასტრონომიის სამაგისტრო პროგრამა (ელემენტარულ ნაწილაკთა ფიზიკა და კოსმოლოგიია; თეორიული ასტროფიზიკა; ვარსკვლავთ და გარეგალაქტიკური ასტრონომია; მზის ფიზიკა; კოსმოლოგია; ატმოსფეროსა და იონოსფეროს ფიზიკა; ბიოფიზიკა)
  • ახალი მასალები ნანოელექტრონიკისა და ნანოინჟინერიისთვის
  • პროგრამული ინჟინერია
  • კომპიუტერული გრაფიკა
  • თანამედროვე არქიტექტურა და მდგრადი განვითარება

ტეგები: Qwelly, განათლება, ილიაუნი, მაგისტრატურა, პროგრამა, სწავლა, ფაკულტეტი

ნახვა: 870

ღონისძიებები

ბლოგ პოსტები

Methods To Pick the Suitable Sports activities Betting Website

გამოაქვეყნა EFTcheat_მ.
თარიღი: თებერვალი 20, 2024.
საათი: 4:30pm 0 კომენტარიAre you currently a sporting activities admirer seeking to choose your really like for the sport to the following stage? Maybe you’re keen on sports betting, however, you’re undecided exactly where to start out. With lots of sports betting internet sites available, realizing which just one to choose could be mind-boggling. That’s where by we are available. Within this final information, we’ll stop working all the things you have to know to find the right sports activities…

გაგრძელება

These dark fantasy warriors have the cutest

გამოაქვეყნა taoaxue_მ.
თარიღი: თებერვალი 20, 2024.
საათი: 9:30am 0 კომენტარი

—clicking across the map so you can follow your scout's exploring on the identical time as maximising efficiency in your base and preserving your warriors alive as they clear out a nest of spiders. There must be masses of intensity there for method fans, however for me the very hands-on technique feels a bit at odds with the dark management sim premise. Stressing out about maintaining my human beings secure is amusing, demanding about whether I've left someone status idle someplace less…

გაგრძელება

Let me begin by defining the exact

გამოაქვეყნა taoaxue_მ.
თარიღი: თებერვალი 19, 2024.
საათი: 6:00am 0 კომენტარი

Our website is the most popular Wrath Classic Gold provider, players can use our site to get their hands on

Wrath Classic Accounts, Wrath Classic Powerleveling, and Wrath Classic Boost.

What is the best class of producer to be in Wrath Classic? -- WOTLK News

Let me begin by defining the exact nature of our farming. We're harvesting mines and herbs, and it's either to auction everything on Auction House Auction House or to WoW Classic SoD Gold maybe mill the herbs using…

გაგრძელება

ბონუს პოლიტიკა

გამოაქვეყნა EFTcheat_მ.
თარიღი: თებერვალი 11, 2024.
საათი: 3:30pm 0 კომენტარი

In the event you’re keen on trading with Pocket Alternative, it’s significant to know the rules of their bonus method. This fashion, you’ll be capable of make the most of your respective working experience with them.This type of reward is made to motivate new traders to make use of the broker’s platform and start creating trades. They offer a apply account that permits you to trade with virtual money till you’re comfy With all the platform.How you can execute a…

გაგრძელება

Qwelly World

free counters