ვიდეოები ნიშნით - "Barry_White" (Qwelly) - Qwelly 2022-05-26T14:28:57Z https://www.qwelly.com/video/video/listTagged?tag=Barry_White&rss=yes&xn_auth=no Barry White - Love's Theme tag:www.qwelly.com,2014-08-12:6506411:Video:789612 2014-08-12T20:30:36.522Z khatuna zitanishvili https://www.qwelly.com/profile/khatunazitanishvili <a href="https://www.qwelly.com/video/barry-white-love-s-theme"><br /> <img src="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/3736672971?profile=original&amp;width=240&amp;height=159" width="240" height="159" alt="მინიატურა" /><br /> </a> <a href="https://www.qwelly.com/video/barry-white-love-s-theme"><br /> <img src="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/3736672971?profile=original&amp;width=240&amp;height=159" width="240" height="159" alt="მინიატურა" /><br /> </a> Pavarotti and Barry White - You Are The First, My last, My Everything tag:www.qwelly.com,2014-08-12:6506411:Video:789604 2014-08-12T20:17:34.795Z khatuna zitanishvili https://www.qwelly.com/profile/khatunazitanishvili <a href="https://www.qwelly.com/video/pavarotti-barry-white-you-are-the-first-my-last-my-everything"><br /> <img src="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/3736672851?profile=original&amp;width=240&amp;height=184" width="240" height="184" alt="მინიატურა" /><br /> </a> <a href="https://www.qwelly.com/video/pavarotti-barry-white-you-are-the-first-my-last-my-everything"><br /> <img src="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/3736672851?profile=original&amp;width=240&amp;height=184" width="240" height="184" alt="მინიატურა" /><br /> </a> Tina Turner and Barry White - Wildest Dreams tag:www.qwelly.com,2014-08-12:6506411:Video:789401 2014-08-12T19:17:56.716Z khatuna zitanishvili https://www.qwelly.com/profile/khatunazitanishvili <a href="https://www.qwelly.com/video/tina-barry-dream"><br /> <img src="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/2182890951?profile=original&amp;width=240&amp;height=135" width="240" height="135" alt="მინიატურა" /><br /> </a> <a href="https://www.qwelly.com/video/tina-barry-dream"><br /> <img src="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/2182890951?profile=original&amp;width=240&amp;height=135" width="240" height="135" alt="მინიატურა" /><br /> </a> Barry White - Just The Way You Are tag:www.qwelly.com,2014-05-24:6506411:Video:718021 2014-05-24T16:38:53.480Z khatuna zitanishvili https://www.qwelly.com/profile/khatunazitanishvili <a href="https://www.qwelly.com/video/barry-white-just-the-way-you-are"><br /> <img src="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/3736653039?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="მინიატურა" /><br /> </a> <a href="https://www.qwelly.com/video/barry-white-just-the-way-you-are"><br /> <img src="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/3736653039?profile=original&amp;width=240&amp;height=180" width="240" height="180" alt="მინიატურა" /><br /> </a> Barry White - You Are The First, My Last, My Everything tag:www.qwelly.com,2014-04-15:6506411:Video:675808 2014-04-15T17:50:31.160Z khatuna zitanishvili https://www.qwelly.com/profile/khatunazitanishvili <a href="https://www.qwelly.com/video/you-are-the-first-my-last-my-everything-barry-white"><br /> <img src="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/3736644696?profile=original&amp;width=240&amp;height=196" width="240" height="196" alt="მინიატურა" /><br /> </a> <a href="https://www.qwelly.com/video/you-are-the-first-my-last-my-everything-barry-white"><br /> <img src="https://storage.ning.com/topology/rest/1.0/file/get/3736644696?profile=original&amp;width=240&amp;height=196" width="240" height="196" alt="მინიატურა" /><br /> </a>