ჟმუროვის დეპრესიის საკვლევი ტესტი - დეპრესიული მდგომარეობის სიმძიმის შესაფასებელი

ჟმუროვის ტესტი, ფსიქოლოგია, ტესტები

      გაინტერესებთ რამდენად დეპრესიული ხართ? მაშინ გააკეთეტ ეს ტესტი. აირჩიეთ თქვენთვის მისაღები ერთი ვარიანტი და ჩაინიშნეთ ფურცელზე.

1.

ა) ჩემი გუნება-განწყობა ახლა არაა იმაზე უფრო დაწეული (მოწყენილი), ვიდრე ჩვეულებრივად.
ბ) ალბათ ის უფრო დაწეული, ვიდრე ჩვეულებრივად;
გ) კი, ის უფრო დაწეულია, ვიდრე ჩვეულებრივად;
დ) ჩემი გუნება-განწყობა ახლა ბევრად უფრო დაწეულია, ვიდრე ჩვეულებრივად

2.

ა) მე ვგრძნობ, რომ მე მაქვს სევდიანი განწყობა;
ბ) ხანდახან მე მაქვს ასეთი გაქნწყობა;
გ) მე ხშირად მაქვს ასეთი განწყობა;
დ) ასეთი განწყობა მუდმივად მაქვს.

3.

ა) მე არ ვგრძნობ თავს ისე, თითქოს რაღაც ძალიან მნიშვნელოვანის გარეშე დავრჩი;
ბ) ხანდახან მაქვს ასეთი გრძნობა;
გ) ხშირად მაქვს ასეთი გრძნობა;
დ) მუდმივად ვგრძნობ თავს ისე, თითქოს რაღაც მნიშვნელოვანის გარეშე დავრჩი.

4.

ა) მე არ მაქვს იმის გრძნობა, თითქოს ჩემი ცხოვრება ჩიხში მოექცა;
ბ) ხანდახან მაქვს ასეთი გრძნობა;
გ) ხშირად მაქვს ასეთი გრძნობა;
დ) მუდმივად ვგრძნობ თავს ისე, თითქოს ჩემი ცხოვრება ჩიხში მოექცა.

5.

ა) მე არ მაქვს ისეთი გრძნობა, თითქოს დავბერდი;
ბ) ხანდახან მაქვს ასეთი გრძნობა;
გ) ხშირად მაქვს ასეთი გრძნობა
დ) მუდმივად ვგრძნობ, თითქოს დავბერდი.

6.

ა) არ ვარ იმ მდგომარეობაში, თითქოს გული დამძიმებული მაქვს;
ბ) ხანდახან მაქვს ასეთი მდგომარეობა;
გ) ხშირად მაქვს ასეთი მდგომარეობა;
დ) მუდმივად ვარ ასეთ მდგომარეობაში.

7.

ა) წყნარად ვარ ჩემს მომავალთან დაკავშირებით;
ბ) ალბათ მომავალი მაღელვებს ოდნავ უფრო მეტად, ვიდრე ჩვეულებრივ;
გ) მომავალი მაღელვებს უფრო მეტად, ვიდრე ჩვეულებივ;
დ) მომავალი მარელვებს ბევრად უფრო მეტად, ვიდრე ჩვეულებრივ.

8.

ა) ჩემს წარსულში არ ვხედავ იმაზე მეტ ცუდს, ვიდრე ყოველთვის;
ბ) წარსულში ცოტა უფრო მეტ ცუდს ვხედავ, ვიდრე ყოველთვის;
გ) ჩემს წარსულში ვხედავ მნიშვნელოვნად უფრო მეტ ცუდს, ვიდრე ყოველთვის;
დ) ჩემს წარსულში მე ვხედავ ბევრად უფრო მეტ ცუდს, ვიდრე ყოველთვის.

9.

ა) უკეთესის იმედი არანაკლებად მაქვს, ვიდრე ჩვეულებრივ;
ბ) ასეთი იმედები ცოტა უფრო ნაკლებად მაქვს, ვიდრე ჩვეულებრივ;
გ) ასეთი იმედები მნიშვნელოვნად უფრო ცოტა მაქვს;
დ) უკეთესი იმედები ბევრად უფრო ნაკლები მაქვს.

10.

ა) მე არ ვარ ჩვეულებრივზე უფრო მეტად მშიშარა;
ბ) მე ჩვეულებრივზე უფრო მეტად ვარ მშიშარა;
გ) ჩვეულებრივზე მნიშვნელოვნად უფრო მეტად ვარ მშიშარა;
დ) ჩვეულებრივზე ბევრად უფრო მეტად ვარ მშიშარა.

11.

ა) კარგი ისევევ მახასიათებს, როგორც ადრე;
ბ) ვგრძნობ, რომ ის უფრო ნაკლებად მახასიათებს;
გ) კარგი მნიშვნელოვნად უფრო ნაკლებად მახასიათებს, ვიდრე ადრე;
დ) ვგრძნობ, რომ ის ბევრად უფრო ნაკლებად მახასიათებს, ვიდრე ადრე.

12.

ა) არ მაქვს იმის გრძნობა, რომ ჩემი ცხოვრება უაზროა;
ბ) ხანდახან მაქვს ასეთი გრძნობა;
გ) ხშირად მაქვს ასეთი გრძნობა;
დ) მუდმივად ვგრძნობ იმას, რომ ჩემი ცხოვრება უაზროა.

13.

ა) მე არ ვარ ჩვეულებრივზე უფრო მეტად განაწყენებული;
ბ) ალბათ ჩეულებრივზე ოდნავ უფრო მეტად ვარ განაწყენებული;
გ) ჩვეულებრივზე მნიშვნელოვნად უფრო მეტად მწყინს;
დ) ჩვეულებრივზე ბევრად უფრო მეტად მწყინს.

14.

ა) სასიამოვნოთი ისევე ვკმაყოფილდები, როგორც ადრე;
ბ) ასეთ კმაყოფილებას ოდნავ უფრო ნაკლებად ვიღებ;
გ) ასეთ კმაყოფილებას მნიშვნელოვნად უფრო ნაკლებად ვიღებ, ვიდრე ჩვეულებრივად;
დ) უკვე აღარ ვიღებ კმაყოფილებას ამით.

15.

ა) დანაშაულს არ ვგრძნობ ხოლმე, თუ არ არის ამის მიზეზი;
ბ) ხანდახან თავს რამეში დამნაშავედ ვგრძნობ;
გ) მე ხშირად ვგრძნობ, თითქოს რამეში დამნაშავე ვიყო;
დ) მუდმივად ვგრძნობ თავს რამეში დამნაშავედ.

16.

ა) თუ რამე ისე არაა, თავს ჩვეულებრივზე მეტად ვიდანაშაულებ;
ბ) ამისთვის თავს ოდნავ უფრო მეტად ვიდანაშაულებ;
გ) ამისთვის ჩვეულებრივზე უფრო მეტად ვიდანაშაულებ თავს;
დ) ბევრად უფრო მეტად ვიდანაშაულებ თავს.

17.

ა) როგორც წესი, საკუთარი თავის მიმართ არ მაქვს სიძულვილის გრძნობა;
ბ) ხანდახან ხდება, რომ თავი მძულს;
გ) ხშირად მძულს ხოლმე თავი;
დ) მუდმივად ვგრძნობ, რომ თავი მძულს.

18.

ა) არ მაქვს ისეთი გრძნობა, თითქოს ცოდვებში ვიყო ჩაფლული;
ბ) ხანდახან უკვე მაქვს ასეთი გრძნობა;
გ) უკვე ხშირად ვგრძნობ ამას;
დ) ეს გრძნობა უკვე აღარ გამდის.

19.

ა) სხვების ჩადენილზე თავს ჩვეულებრივზე უფრო მეტად არ ვიდანაშაულებ;
ბ) ამისთვის ჩვეულებრივზე უფრო მეტად ვიდანაშაულებ თავს;
გ) მნიშვნელოვნად უფრო მეტად ვიდანაშაულებ თავს;
დ) სხვების ჩადენილზე ჩვეულებრივზე ბევრად უფრო მეტად ვიდანაშაულებ თავს.

20.

ა) ჩვეულებრივ არ მაქვს ისეთი გრძნობა, როცა ყველაფერი უაზროდ ჩანს;
ბ) ხანდახან მაქვს ასეთი გრძნობა;
გ) უკვე ხშირად მაქვს ასეთი მდგომარეობა;
დ) ეს მდგომარეობა უკვე აღარ გამდის.

21.

ა) არ მაქვს ის გრძნობა, თითქოს სასჯელი დავიმსახურე;
ბ) უკვე მაქვს ხოლმე;
გ) ის ხშირად მაქვს უკვე;
დ) ეს გრძნობა ფაქტიურად არ გამდის.

22.

ა) ჩემში კარგს არანაკლებად ვხედავ, ვიდრე ადრე;
ბ) კარგს ოდნავ უფრო ნაკლებად ვხედავ ჩემში, ვიდრე ადრე;
გ) ჩემში კარგს მნიშვნელოვნად უფრო ნაკლებად ვხედავ, ვიდრე ადრე;
დ) ჩემში ბევრად უფრო ნაკლებად ვხედავ კარგს, ვიდრე ადრე.

23.

ა) მე ვფიქრობ, რომ ჩემში ცუდი არაა იმაზე მეტი, ვიდრე სხვებში;
ბ) ხანდახან ვფიქრობ, რომ ცუდი სხვებზე უფრო მეტი მაქვს;
გ) მე ხშირად ვფიქრობ ასე;
დ) მუდმივად ვფიქრობ, რომ ცუდი ჩემში უფრო მეტია, ვიდრე სხვებში.]

24.

ა) არ მაქვს სიკვდილის სურვილი;
ბ) ამის სურვლი ხანდახან მაქვს;
გ) ამის სურვლი უკვე ხშირად მაქვს;
დ) ეს უკვე ჩემი მუდმივი სურვილია.

25.

ა) მე ხშირად არ ვტირი;
ბ) ხანდახან ვტირი;
გ) ხშირად ვტირი;
დ) მინდა ტირილი, მაგრამ ცრემლები აღარ მაქვს.

26.

ა) არ ვგრძნობ, რომ გაღიზიანებული ვარ;
ბ) ჩვეულებრივზე ოდნავ უფრო მეტად ვარ გაღიზიანებული;
გ) ჩვეულებრივზე მნიშვნელოვნად უფრო მეტად ვარ გაღიზიანებული;
დ) ჩვეულებრივზე ბევრად უფრო მეტად ვარ გაღიზიანებული.

27.

ა) არ მაქვს ისეთი მდგომარეობა, როცა არ ვგრძნობ ჩემს ემოციებს;
ბ) ხანდახან მაქვს ასეთი მდგომარეობა;
გ) ხშირად მაქვს ასეთი მდგომარეობა;
დ) ასეთი მდგომარეობა უკვე აღარ გამდის.

28.

ა) ჩემი გონებრივი აქტივობა არანაირად არ შეცვლილა;
ბ) უკვე რაღაც გაურკვევლობას ვგრძნობ ჩემს აზრებში;
გ) უკვე ვგრძნობ, რომ ძალიან გამოვშტერდი (თავში ცოტა აზრია);
დ) უკვე არაფერზე აღარ ვფიქრობ (თავი ცარიელია).

29.

ა) არ დამიკარგავს ინტერესი სხვების მიმართ;
ბ) ვგრძნობ, რომ ჩვეული ინტერესი სხვების მიმართ ოდნავ შემცირდა;
გ) ვგრძნობ, რომ ეს ინტერესი ბევრად შემცირდა;
დ) საერთოდ გაქრა ინტერესი ადამიანების მიმართ.

30.

ა) გადაწყვეტილებებს ჩვეულებრივად ვიღებ;
ბ) ეს უფრო მიჭირს, ვიდრე ყოველთვის;
გ) გაცილებით უფრო მიჭირს;
დ) უკვე აღარ შემიძლია გადაწყვეტილებების მიღება.

31.

ა) მე არანაკლებ მიმზიდველი ვარ, ვიდრე ჩვეულებრივ;
ბ) ალბათ ცოტა უფრო ნაკლებად მიმზიდველი ვარ;
გ) გაცილებით უფრო ნაკლებად მიმზიდველი ვარ;
დ) ვგრძნობ, რომ საშინლად გამოვიყურები.

32.

ა) ისევე შემიძლია შრომა, როგორც სულ;
ბ) ოდნავ უფრო მიჭირს შრომა;
გ) გაცილებით უფრო მიჭირს;
დ) უკვე საერთოდ ვერ ვშრომობ.

33.

ა) ჩვეულებრივზე ცუდად არ მძინავს;
ბ) ოდნავ უფრო ცუდად მძინავს;
გ) გაცილებით უფრო ცუდად მძინავს;
დ) უკვე საერთოდ არ მძინავს.

34.

ა) მე ჩვეულებრივზე უფრო მეტად არ ვიღლები;
ბ) ოდნავ უფრო მეტად ვიღლები;
გ) გაცილებით უფრო მეტად ვიღლები;
დ) უკვე აღარ მაქვს ძალები, რომ რაღაც ვაკეთო.

35.

ა) მადა ჩვეულებრივზე უფრო ნაკლები არ მაქვს;
ბ) ოდნავ უფრო ცუდი მადა მაქვს;
გ) გაცილებით უფრო ცუდ მადაზე ვარ;
დ) უკვე საერთოდ აღარ მაქვს მადა.

36.

ა) ჩემი წონა არ შეცვლილა;
ბ) ბოლო დროს ცოტა გავხდი;
გ) ბოლო დროს შესამჩნევად გავხდი;
დ) ბოლო დროს ძალიან გავხდი.

37.

ა) ჩემს ჯანმრთელობას ისევე ვუფრთხილდები, როგორც ყოველთვის;
ბ) ჩემს ჯანრთელობას უფრო ნაკლებად ვუფრთხილდები;
გ) გაცილებით უფრო ნაკლებად ვუფრთხილდები;
დ) უკვე საერთოდ აღარ ვუფრთხილდები ჩემს ჯანმრთელობას.

38.

ა) ვერ ვგრძნობ, რომ შევიცვალე;
ბ) უკვე ვგრძნობ, რომ ოდნავ შევიცვალე;
გ) უკვე ვგრძნობ, რომ მნიშვნელოვნად შევიცვალე;
დ) ისე შევიცვალე, რომ თავს ვეღარ ვცნობ.

39.

ა) ტკივილს ისევე ვგრძნობ, როგორც ყოველთვის;
ბ) ტკივილს უფრო მეტად ვგრძნობ, ვიდრე ჩეულებრივად;
გ) ტკივილს უფრო სუსტად ვგრძნობ;
დ) უკვე თითქმის ვეღარ ვგრძნობ ტკივილს.

40.

ა) ზოგიერთი დარღვევა (პირის სიმშრალე, გულის აჩქარება, უჰაერობა) ჩვეულებრივზე უფრო ხშირად მაქვს;
ბ) ეს დარღვევები ჩვეულებრივზე უფრო ხშირად მაქვს;
გ) ზოგიერთი ამ დარღვევათაგან გაცილებით უფრო ხშირად მაქვს;
დ) ეს დარღვევები ბევრად უფრო ხშირად მაქვს, ვიდრე ჩვეულებრივად.

41.

ა) დილით ჩემი გუნება არაა უფრო ცუდი, ვიდრე ღამით;
ბ) დილით ის ოდნავ უფრო ცუდია, ვიდრე ღამით;
გ) დილით ის მნიშვნელოვნად უფრო ცუდია;
დ) ის გაცილებით უფრო ცუდია დილით.

42.

ა) არ მახასიათებს გუნება-განწყობის რხევა გაზაფხულზე;
ბ) ერთხელ ასეთი რამ უკვე მქონდა;
გ) ასეთი რამ ორჯერ ან სამჯერ მქონდა;
დ) ასეთი რამ ბევრჯერ მქონდა.

43.

ა) ვარ ხოლმე ცუდ გუნებაზე, მაგრამ ეს არ გრძელდება დიდ ხანს;
ბ) დაწეული გუნება შეიძლება გამიგრძელდეს კვირამდე, თვემდე;
გ) დაწეული გუნება შეიძლება გამიგრძელდეს თვეობით;
დ) დაწეული გუნება შეიძლება გამიგრძელდეს წლამდე და მეტი.

ა-0 ქულა,

ბ-1 ქულა,

გ-2 ქულა

დ-3 ქულა.

ჯამდება

1-8 დეპრესია არ არის ან უმნიშვნელოა

9-23 დეპრესია მინიმალურია

24-43 მსუბუქი დეპრესია

44-65 ზომიერი დეპრესია

66-85 გამოხატული დეპრესია

86-დან ღრმა დეპრესია

ნახვა: 195

ტეგები: qwelly, test, ბლოგი, დეპრესია, ჟმუროვი, ტესტი, ფსიქოლოგია

კომენტარი

თქვენ უნდა გახდეთ Qwelly_ს წევრი რომ შეძლოთ კომენტარის გაკეთება!

Qwelly_ზე რეგისტრაცია

ღონისძიებები

ბლოგ პოსტები

პუდრიანი ბაროკო - სახიდან გვირგვინებამდე

გამოაქვეყნა Tamila Moshiashvili_მ.
თარიღი: თებერვალი 23, 2020.
საათი: 11:02pm 0 კომენტარი

      დღევანდელი ბლოგ-პოსტის ხელოვანები წყვილში მუშაობენ. და როგორც ორი და სამი კაცის ნაშრომი, შედეგიც უფრო საინტერესო და შთამბეჭდავია. წარმოშობის ამბავი არ ვიცი, მაგრამ დღესდღეობით, სანკტ-პეტერბურგში მოღვაწე ასია კოზინა და დმიტრი კოზინი (Asya Kozina, Dmitriy Kozin), თეთრი სკულპტურების ნამდვილი ოსტატები არიან. მათ კომპოზიციებში არა მხოლოდ გვირგვინებს (კორონებს) აქვთ განსაკუთრებული მნიშვნელობა, არამედ, თეთრი ფერუმარილით შერებილ პორტრეტებს.…

გაგრძელება

კიბერ ომი და კიბერ საზღვრები, ტრენდი მერაბიშვილი და გასაყიდი პარლამენტი

გამოაქვეყნა Giorgi_მ.
თარიღი: თებერვალი 21, 2020.
საათი: 11:15pm 0 კომენტარი

      სითბო მოვიდა, დაგვიანონსეს კიდეც, რომ უქმეებზე თბილი ამინდები გველის და შეგვიძლია ნელ-ნელა გაზაფხულის სურნელიც ვიგრძნოთ აქა-იქ. მოკლედ, კიბერშეტევის შედეგები იმაზე საინტერესო და ხმაურიანი გამოდგა, ვიდრე თავის დროზე თავად კიბერშეტევის ფაქტი. მსოფლიო გმობს რუსეთის მიერ კიბერშეტევას, ხოლო კარასინი გაკვირვებული კითხულობს - დადასტურდა რომ ეს ჩვენ ვქენით? ეჭვი მეპარებაო. მეორე ამბავია მერებაშვილის გატრენდებული ნიუსები. ახალი ამბავი - ქუთაისის…

გაგრძელება

თავისუფლება დასამხობად, ბიუჯეტის მთავარი გამგებელი პარლამენტში და კიბერდაუცველობა - შემოვიდნენ და გავიდნენ

გამოაქვეყნა Giorgi_მ.
თარიღი: თებერვალი 20, 2020.
საათი: 10:59pm 1 კომენტარი

      დავიწყოთ საღამოს კარგი ამბით - საქართველოს საკალათბურთო ნაკრებმა შვეიცარია დაამარცხა 2021 წლის ევროჩემპიონატის საწყისი ფეხბედნიერად დაიწყო. დღეს, ვანო მერაბიშვილისთვისაც ბედნიერი დღე გამოდგა - მან მატროსოვის ციხე 7 წლიანი პატიმრობის შემდეგ დატოვა და აქტიურად შეუდგა პოლიტიკურ საქმიანობას - გამოვიდა თუ არა, ხელისუფლების დამხობა დააანონსა. დღის მთავარი თემა იყო ფინანსთა მინისტრის საპარლამენტო გამოსვლა და უფრო ხმაურიანი და საერთაშორისო…

გაგრძელება

დაპირისპირება პოლიტ. ველზე, მერაბიშვილის გამოსვლა, კალაძის დედაქალაქელობა, შოთაძის პრობლემები, მარგველაშვილის პოლიტიკა

გამოაქვეყნა Giorgi_მ.
თარიღი: თებერვალი 19, 2020.
საათი: 11:30pm 5 კომენტარი

      ქვეყნის მთავარი ამბავი დღევანდელ ნიუსრუმში, პოლიტიკური დაპირისპირებაა ნაცებსა და ქოცებს შორის - დღეს ერთი უცხოელი მხატვარი ამბობდა, გაოცებული ვარ ქართველებით - სად გაგონილა ოპოზიციამ სახელმწიფო ინსტიტუტს ბოქლომი დაადოსო ან კიდევ, მთავრობამ იმაზე ისაუბროს რომ ქვეყანას დემოკრატიით მართავს ან კიდევ მთავარი პრობლემა ოპოზიციააო. თუმცა ქვეყნის შიგნით სხვა ამბავი კალაძის თბილისია, მერაბიშვილის გათავისუფლება, აჭარის ტელევიზია და გარემოს დაცვის…

გაგრძელება

Qwelly World

free counters