გაზიარება: მგალობელი ბებიები - წმინდა ნიკოლოზის ტროპარი