გაზიარება: დანიელის წინასწარმეტყველება (განმარტება)