გაზიარება: უკვე მივეჩვიეთ პირველობას და წარმატებას (Ranking 2014)