გაზიარება: თამარ ბრეგვაძეს ჯგუფი და სანატრელი ფრანგული პირველ სემესტრში