გაზიარება: ეფრემ ასურის ასკეტიკონი შუა საუკუნეების ქართულ თარგმანებში