გაზიარება: პრეზიდენტი ზვიად გამსახურდია წალენჯიხაში 25 09 1993წ