გაზიარება: სიონში იყო ერთი ზეიმი და მეც იქ გახლდით