გაზიარება: თუ გინდა რომ ტალახში გაძლო, ჯერ ია უნდა მოკლა და იის სუნი უნდა მოიშორო. ჩვენს ბედზე, ია ადვილად კვდება