გაზიარება: მთლად ათასი არ არის, მაგრამ ატლასშემოცლილია