გაზიარება: შევიდე სახლსა შენსა, თაიყვანი ვსცე ტაძარსა წმინდასა შენსა შიშითა შენითა უფალო