გაზიარება: და ესე შემოვრჩით ჩვენ ორნი, ცივ ზამთარს..