გაზიარება: როგორ ლამაზია, მაგრამ თუ არ მივატოვებთ და ყურადღებას მივაქცევთ, უფრო ლამაზი იქნება!