გაზიარება: ბავშვი დროის ყველაზე უტყუარი საზომია.. ჩემი დიდი გოგო))