გაზიარება: მამა სერაპიონის აღკვეცა დიდ სქემაში და ეწოდა მამა იოანე