გაზიარება: ბურთის დევნა, ხეზე ცოცვა შენი საქმე არ არისო!