გაზიარება: სამ თითა ჯო თავის შევის ყოველთვის აქ აჩერებდა