გაზიარება: ნამდვილი ამერიკელები, ასეთ სახლებში ცხოვრობენ