გაზიარება: ჩემი სახელის ღირსეული მატარებელი – ცნობილი თამარი III