გაზიარება: ევროსაბჭო რუსეთის გარეშე და მოლაპარაკებები თურქულ კურორტზე