გაზიარება: შესარიგებელი ხელმოწერა, საქ. ბანკი მძევლად და უნდობლობა