გაზიარება: ორი ოპოზიცია, ჰესი საპროტესტო ტალღა და პრეზიდენტის აქტიურობა