გაზიარება: გადათვლის მადლი და ახალი კოვიდი ბრიტანეთში