გაზიარება: პოპულარობა ტერორიზმით, მეორე ტური და ელჩობა ოპოზიციაში