გაზიარება: გაფიცული ბელარუსი და სწავლა სექტემბრიდან კოვიდის ხანაში