გაზიარება: კორონასგან ჩაკეტილი სვანეთი და კანდიდატების ჭიდილი