გაზიარება: ათასეული კორონიანი საქართველოში, ოცნების სახეები და ფეხბურთელის საქმე