გაზიარება: კანონით შეზღუდვის ხმაური, ბანკების სამი თვე და დახმარება-კომპენსაციები