გაზიარება: შეზღუდვების მოხსნი მორიგი ტალღა და კორონა ნელ ცეცხლში