გაზიარება: აღდგომა მრევლით, სასაფლაოები უხალხოდ და დიდი ქალაქების ზღუდეები