გაზიარება: სწრაფი ტესტები და ახალი შემთხვევები, გაფრენილი დოლარი