გაზიარება: საკარანტინო რეგიონები, ახალი შემთხვევები და მსოფლიო ომი