გაზიარება: ეპიდემიური პრობლემა, დედის დღე და ფაშინიანის სტუმრობა