გაზიარება: ვერც სიცივე და ვერც ვირუსი მათ ვერ ერევა!