გაზიარება: კორონა და სირიის კომფლიქტი, ქართული პოლიტიკა ლუის კარიდან გერმანიის კარამდე