გაზიარება: კორონა საქართველოშია, ეკონომიკური ფორუმი და გარჩევა სადილზე