გაზიარება: იზორიების საქმე, შეწყვეტილი გამოძიება და პრეზიდენტი ევროპის წინაშე